Een oplossing voor tinnitus
Een oplossing voor tinnitus

Een oplossing voor tinnitus?

Tinnitus, een oplossing is er wél. Die stelling heeft Hoormij∙NVVS voorgelegd aan ervaringsdeskundigen en (zorg)professionals. Waarom? Om inzicht te geven in de mogelijkheden als je te maken krijgt met deze - niet te genezen - aandoening. Ruim 95% van de mensen leert ermee leven. Dat geeft moed. Want we begrijpen hoe groot de invloed kan zijn op je leven. Sommigen gaan uit wanhoop zelfs in het buitenland op zoek naar een oplossing. Dit terwijl er behandelopties zijn, die bewezen effectief en voorhanden zijn. 

Naar schatting hebben één tot twee miljoen mensen in Nederland tinnitus (oorsuizen). Hiervoor is veel aandacht in de media. Terecht, want het is een groeiend probleem waarbij vooral de toename bij jongeren en kinderen alarmerend is. Gehoorschade door luid geluid luid geluid (o.a. concerten, festivals, gamen, headphones, Earpods) wordt als reden aangegeven. Dat is misschien wat eenzijdig, maar het is wél terecht dat er aandacht voor is en dat er aandacht is voor preventie en wordt gepleit voor het verlagen van geluidsvolumes om gehoorschade te voorkomen. 

Wat is tinnitus?

Tinnitus. Het is een geluid dat alleen in je eigen hersenen bestaat. Niemand anders hoort het. Wist je dat tinnitus niet alléén een piep of een suis is, maar dat het ook andere en meerdere geluiden kunnen zijn? Tinnitus zit meestal niet in, maar tussen de oren, namelijk in het brein. Dat maakt het ook zo complex om te behandelen. Gehoorschade leidt tot slechter horen en omdat het brein flexibel is en zich daarbij probeert aan te passen, kan storing ontstaan in de vorm van fantoomgeluid of overgevoeligheid voor geluid (hyperacusis). De hersenen gaan actief op zoek naar de input die ze missen. Tinnitus kan ook optreden als het gehoorsysteem overbelast of door stress en angst reageert. Het komt niet alleen bij volwassen voor, ook kinderen kunnen hier last van hebben. Bij kinderen is er veel minder over bekend. Dat komt vooral omdat het heel lastig is om te meten hoeveel last ze ervaren. En ze vinden het vaak moeilijk om te verwoorden wat voor klachten ze ervaren en wat de impact daarvan is.

Muzikanten

Tinnitus ontstaat niet alleen door gehoorschade. Recent startte Stephen Emmer een petitie om aandacht te vragen voor tinnitus bij muzikanten. Door geluidsbelasting lopen zij meer risico. Zij werken langdurig en intensief met geluid en hebben hun brein jarenlang getraind om alert en in detail op geluid te letten. Daarbij is het risico dat de neuronale netwerken te sensitief en overbelast op geluid gaan reageren. En als angst voor schade aan het gehoor of bezorgdheid over het niet meer goed kunnen doen van je werk een rol gaan spelen, kan dit tot tinnitus leiden.

Frustratie en machteloosheid

Frustratie en onbegrip over het - momenteel nog - uitblijven van een genezende behandeling is voor veel mensen met tinnitus herkenbaar. Er zijn daarom veel inzamelingsacties ten behoeve van meer onderzoek, dat moet leiden tot wereld zonder oorsuizen. In Nederland zijn het vooral de academische ziekenhuizen waar dit onderzoek plaatsvindt. Zo worden in het UMC Utrecht de mogelijkheden onderzocht van cochleaire implantatie bij het beïnvloeden van tinnitus. Maar de verwachtingen voor genezing binnen afzienbare tijd mogen niet te hoog zijn; de meeste wetenschappers vrezen dat het probleem daarvoor te complex en divers is.

Leren leven met tinnitus

De wetenschappelijk effectief bewezen behandeling van tinnitus is goede uitleg over de aandoening, zoals hierboven kort geschetst. En handvatten in het hanteerbaar krijgen van de klachten. Dit kan met behulp van cognitieve gedragstherapie. Aandachtspunt hierbij is om de tinnitus minder aandacht te geven en de hersenen meer rust te geven in de verwerking van het geluid.

Verwijzen

Klachten? Raadpleeg de huisarts. Als je tinnitus vermoedt dan kunnen ze het beste een afspraak maken met een KNO-arts met aandacht voor tinnitus of bij een Audiologisch Centrum. Er is goede zorg mogelijk bij academische ziekenhuizen, audiologische centra en de GGZ. Als patiëntenorganisatie werken wij aan preventie, betrouwbare voorlichting en het organiseren van bijeenkomsten en webinars. Kijk op de agenda.

Medische informatie tinnitus

De Patiëntentool biedt informatie over de KNO-richtlijn tinnitus in duidelijke taal. Ook voor huisartsen, waar de meeste mensen met tinnitus het eerst terechtkomen, heeft Hoormij.NVVS een leidraad ontwikkeld. Deze is gratis te downloaden. Op zoek naar een een hulpverlener? Bekijk het overzicht hulpverleners tinnitus.

Stelling: Tinnitus de oplossing is er wél! De visie van ervaringsdeskundigen en (zorg)professionals:
Alles over Tinnitus
Behandelingen Tinnitus
Webinar Adelante Zorggroep: Tinnitus, een oplossing is er wél