Tinnitus: investeren in preventie, onderzoek en goede hoorzorg is essentieel

Tinnitus, een oplossing is er wél. Die stelling heeft Hoormij∙NVVS voorgelegd aan ervaringsdeskundigen en (zorg)professionals. Waarom? Om inzicht te geven in de mogelijkheden als je te maken krijgt met deze - niet te genezen - aandoening. Ruim 95% van de mensen leert ermee leven. Dat geeft moed. Want we begrijpen hoe groot de invloed kan zijn op je leven. Carmen de Jonge – voorzitter van de NVAB – roept op tot samenwerking. Investeren in preventie, onderzoek en goede hoorzorg is essentieel en wordt alleen maar belangrijker.

"In het najaar van 2022 stond gehoorschade en tinnitus vol in de aandacht, en dat is maar goed ook. Mensen die last hebben van tinnitus ervaren dagelijks een vervelend bijgeluid, soms in dusdanig ernstige mate dat ze daar in hun functioneren enorme last van kunnen hebben. Voorkomen is beter dan genezen, dus de aandacht die er nu komt- ook vanuit de Tweede Kamer- voor preventieve maatregelen tegen lawaaischade kunnen we alleen maar toejuichen.

Vrienden en bekenden

Ook ik kreeg, door deze toegenomen aandacht ineens van vrienden en bekenden te horen dat zij zelf last hadden van tinnitus. De één meer dan de ander, afhankelijk van het moment van de dag of de situatie waarin ze zich bevonden. De samenvatting was in ieder geval: het is een rotaandoening; goed dat er nu eens over gesproken wordt.

Rapporten en studies

Maar zijn we er dan? De Wereld gezondheidsorganisatie (de WHO) heeft in 2021 een alarmerend rapport uitgebracht, waarbij ze aangeeft dat het aantal mensen dat gehoorverlies ervaart de komende jaren sterk gaat groeien tot 25% van de bevolking in 2050. Nederlandse studies wijzen in grote lijnen op dezelfde ontwikkelingen en 20% van de jongeren heeft al last van tinnitus.

Investeren in hoorzorg

De voorspelde groei heeft meerdere oorzaken, waarbij zeker niet alleen de vergrijzing een rol speelt. Het geluid waaraan we onszelf dagelijks blootstellen, al dan niet met hearables, kan tot schade leiden Effecten hiervan zijn pas later merkbaar. De WHO vroeg hier in 2017 al aandacht voor. Uit veel studies blijkt namelijk niet alleen dat het aantal mensen met gehoorverlies of oorsuizen sterk stijgt, maar ook dat de groep steeds jonger wordt. De impact ervan voor werk en privé kunnen verstrekkende gevolgen hebben. Ook de maatschappelijke impact ervan - als we mensen geen zorg bieden- is al eens door het bureau SIRM berekend in 2019. De kosten ervan liggen op een duizelingwekkende 5,8 miljard euro. Investeren in hoorzorg lijkt dan ook een zeer rendabele investering: één geïnvesteerde euro levert het tienvoudige aan maatschappelijke baten op. Getallen waarvan je zou denken dat de politiek wel wakker wordt, maar andere issues en crises voeren de boventoon.

Taboe doorbreken

Tinnitus, hyperacusis en gehoorverlies; je ziet het niet en het gaat nogal eens gepaard met schaamte of taboe. Maar de problemen verdwijnen niet. Uiteindelijk doen we al die mensen die hier onder lijden te kort. Ik zie het dan ook als onze gezamenlijke missie, om de impact van gehoorverlies, van tinnitus zichtbaar te maken. Aandacht voor preventie, onderzoek en voor goede hoorzorg zijn onontkoombaar. Gelukkig investeren steeds meer partijen - van academische ziekenhuizen tot audiologische centra - in onderzoek en evidence based therapieën. Ook in de keten van hoorzorgprofessionals is er groeiende aandacht voor specifieke aandoeningen. Therapieën en behandelmethoden leiden steeds vaker tot betere uitkomsten. Gelukkig maar! Óf tinnitus helemaal verdwijnt? Dat laat ik over aan de professionals

Week van het Oorsuizen

Dat we nu voor de achtste keer de Week van het Oorsuizen kennen, juich ik van harte toe. Weten dat je niet alleen bent, is al een eerste winstpunt voor lotgenoten. Maar ook waar het gaat om aandacht die nodig is vanuit de politiek: voor preventie en budgetruimte voor goede hoorzorg. Van de wetenschap: voor nieuwe behandelmethoden en therapieën. En van de industrie en hoorzorg-professionals om te investeren in specifieke kennis en toepassingen. Niet alleen de cijfers, maar ook de concrete verhalen geven kleur aan de impact ervan. Investeren in preventie, onderzoek en goede hoorzorg is essentieel wordt alleen maar belangrijker. Laten we samen aandacht erop vasthouden, alleen dan komen oplossingen dichterbij."

Carmen de Jonge
Voorzitter NVAB

Benieuwd naar de andere adviezen op de stelling: Tinnitus, de oplossing is er wél!

Lees ook:

Publicatiedatum: 25 januari 2023