Aanhoudend duizelig, misselijk, problemen met evenwicht en balans?

Revalidatie- en Luchtmacht Kolonel vliegerarts (buiten dienst) dr. Agali Mert begeleidt mensen met complexe duizeligheids- en evenwichtsproblematiek. Het stellen van een revalidatiediagnose helpt bij het vinden van aanknopingspunten voor verdere therapie. Zijn expertise – revalidatiegeneeskundig en op het gebied van het ontwerp en de ontwikkeling van virtual reality en serious games voor de revalidatie – kan uitkomst bieden als reguliere behandelingen onbevredigend zijn.

Tekst Marjolijn Dekker Beeld Agali Mert

Misselijk, duizeligheid, evenwichts- en balansproblemen zijn ontwrichtend. Deze klachten schudden aan de fundamenten van de menselijke oriëntatie en je normaal kunnen bewegen. Het tast je vertrouwen in je eigen lichaam aan. Alledaagse activiteiten zijn een uitdaging en het onderhouden van een sociaal netwerk is een uitputtingsslag. Hoe verder?

Een wereld te winnen

In de medische wereld is nog een wereld te winnen in de zorg voor mensen met deze klachten. Behandeling vereist vaak kennis van meerdere specialismen en is hierdoor complex en versnipperd. Dr. Mert: “Ik richt mij specifiek op deze groep, met een gedegen analyse van de ervaren problemen, coördinatie en afstemming van de benodigde zorg. Het uiteindelijke doel is om de klachten proberen te verminderen en, waar dat niet kan, het dagelijks functioneren zo optimaal mogelijk te krijgen.”

Duizelig- en balansproblemen als hoofdklacht

Dr. Mert biedt via zijn praktijk Mert Medical revalidatiegeneeskundige begeleiding aan mensen met aanhoudende duizeligheid en balansproblemen als hoofdklacht. “Hier kunnen meerdere diagnoses aan ten grondslag liggen, zoals neuritis vestibularis, dubbelzijdige uitval van het evenwichtsorgaan, MdDS, PPPD, maar ook duizeligheid door traumatisch letsel. Ook mensen met klachten na een hersenschudding kunnen bij mij terecht”, legt Mert uit. Een verwijzing van een huisarts, medisch-specialist of bedrijfsarts is nodig om door hem gezien te worden.

Wat mag je dan verwachten?

Voorafgaand aan het eerste gesprek kan het zijn dat je een aantal (online-)vragenlijsten moet invullen. Die geven een indruk van de ernst van de klachten en de impact die de klachten op jouw leven hebben. Vervolgens volgt het eerste consult waarbij dr. Mert uitgebreid de tijd neemt om de klachten door te nemen. Daardoor kan een gedegen analyse plaatsvinden en kan in samenspraak - als het op basis van de bevindingen mogelijk is - een behandelplan worden opgesteld. Mert: “Als revalidatiearts stel ik een revalidatiediagnose. Dat is iets anders dan de medische diagnose. Een revalidatiediagnose gaat over de analyse van problemen en oplossingen door de aandoening. Denk aan beperkingen in handelingen en (alledaagse) activiteiten door het houding- en bewegingsapparaat – waaronder evenwichtsproblemen. Deze analyse biedt vaak aanknopingspunten voor verdere therapie. Ik begeleid mensen in dit proces en stem - waar nodig – af met hun verschillende behandelaren om een samenhangende behandeling te waarborgen.”

Netwerk

Mert werkt intensief samen met eerste- en tweedelijnszorgverleners die affiniteit en ervaring hebben met evenwichtsproblematiek. “Als het nodig is, bijvoorbeeld bij twijfel over de medische diagnose, beschik ik over een netwerk van specialisten naar wie ik kan verwijzen voor aanvullend onderzoek.” Bij afronding van het consult worden er afspraken gemaakt over verwijzingen en vervolgafspraken. Zijn praktijk ligt centraal in het land, in Houten. Voor een groot deel van de patiënten is het mogelijk een behandeling in de eigen regio te vervolgen.”

Therapie in de eigen regio

Het komt regelmatig voor dat eerder geboden therapie voor patiënten met duizeligheid en evenwichtsklachten niet optimaal of onvoldoende passend was. “Mijn advies is vaak om eerst reguliere vestibulaire fysiotherapie en/of cognitieve gedragstherapie te volgen. Bij voorkeur in de eigen buurt. Soms komen ook andere aanknopingspunten voor therapie naar voren en dan verwijs ik actief door, bijvoorbeeld naar een slaapoefentherapeut. Het belangrijkste is dat mensen een op hun situatie afgestemd behandelplan hebben waarmee zij verder kunnen.”

Vertigo Experts

De meeste patiënten zijn gebaat bij (multidisciplinaire) therapie. Werkt dit onvoldoende, dan kan vestibulaire desensitisatie - bij de fysiotherapiepraktijk Vertigo Experts in Houten - uitkomst bieden. Doel van de vestibulaire desensitisatie-training is je ongevoelig(er) te maken voor bewegingen en situaties die duizeligheid veroorzaken, met behulp van een draaiplateau en/of virtual reality. De training is intensief en erop gericht langzaam een bepaald niveau van duizeligheid en/of misselijkheid uit te lokken. Daarna wordt de sessie gestaakt. In het begin is het misschien maar een paar minuten vol te houden. Na een aantal sessies merken mensen dat ze vooruitgaan, onder andere doordat ze de sessie langer vol kunnen houden. Mert: “Ik zie dit echt als een volgende stap als andere vormen van therapie onvoldoende soelaas bieden.” De innovatieve technieken bestaan al decennia en werden aanvankelijk gebruikt en verder ontwikkeld in het Militair Revalidatiecentrum in Doorn. “Met het voortschrijden van de techniek is deze oplossing steeds gebruiksvriendelijker en daarmee ook toegankelijker voor de eerste lijn.” Het Militair Revalidatie Centrum Doorn is gestopt met het aanbieden van deze zorg aan burgers. Daardoor is Vertigo Experts op dit moment de enige in Nederland die werkt aan de hand van deze Motion-based Equilibirium Reprocessing Therapy (M.E.R.T) principes.

Wetenschappelijk bewijs

Dr. Mert is gepromoveerd op deze methode voor de behandeling van duizeligheidsklachten met gebruik van een geavanceerd bewegingsplatform. Hoe zit het met het wetenschappelijk onderzoek? Bij welke aandoeningen helpt deze behandeling? “Aan de basis van deze training ligt de vestibulaire desensitisatie bij leerlingvliegers, zoals al meer dan veertig jaar door de verschillende luchtmachten van de NAVO werd toegepast. Voor patiënten is hierop een aanpassing gedaan. Mijn eigen ervaring in mijn tijd bij het Militair Revalidatiecentrum in Doorn - waar we verschillende behandelprotocollen hebben ontwikkeld voor deze patiëntengroep en waarover we ook gepubliceerd hebben - is dat ongeveer de helft van de patiënten langdurig substantieel minder klachten gaat ervaren. Het betrof toentertijd mensen die in een chronische fase van de aandoening zaten en waarbij andere vormen van therapie gefaald hadden. De toegepaste virtual reality bij Vertigo Experts is een doorontwikkeling van de specifiek ontwikkelde applicaties die in Doorn gebruikt werden. Er is wetenschappelijk bewijs dat virtual reality (VR) en het gebruik van bewegingsplatforms ondersteunend werken bij de behandeling. De onderzoeken met inzet van VR gaan vaak over de chronische fase van aandoeningen (bijvoorbeeld bij de ziekte van Ménière of eenzijdig verlies van het evenwichtsorgaan). Mijn persoonlijke mening is dat een toepassing van dergelijke technieken aan de orde is, als reguliere zorg onvoldoende gewerkt heeft.”

Vergoeding

“Mijn revalidatiegeneeskundige begeleiding vanuit Mert Medical valt onder de zorgverzekeringswet, de basiszorg dus. Omdat de zorg ongecontracteerd wordt aangeboden, geldt een eigen bijdrage. Een verwijzing van huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist is nodig. De vestibulaire desensitisatie training bij Vertigo Experts is een fysiotherapeutische behandeling en wordt via de aanvullende verzekering vergoed. Ook hiervoor geldt een eigen bijdrage. Mensen kunnen zich bij Vertigo Experts ook zonder verwijzing melden.”

Over Agali Mert

Agali Mert werkt als revalidatiearts en luchtvaartgeneeskundige in zijn solistenpraktijk in Houten. Hij is een expert op het gebied van het ontwerp en de ontwikkeling van virtual reality en serious games voor revalidatie. Hij heeft zich gespecialiseerd in duizeligheidsklachten, evenwichts- en balansproblemen. Zijn carrière startte binnen de Koninklijke Luchtmacht, waar hij onder meer gewerkt heeft als vliegerarts en tweemaal werd uitgezonden, naar Irak en Kirgizië. In 2011 is hij gepromoveerd aan de VU in Amsterdam met het proefschrift ‘Motion-based Eqilibrium Reprocessing Therapy: Fundamental and Clinical Aspects’. Hij is voormalig lid van een NAVO-werkgroep over revalidatie en voormalig hoofd R&D van het Militair Revalidatiecentrum in Doorn. Daarnaast is hij lid van de Commissie Kwaliteit van de Vereniging van Revalidatieartsen (VRA), de commissie Serious Games van de Dutch Society for Simulation in Healthcare (DSSH) en van het Expert Panel Interactive Technologies van de Europese Commissie.

Lees ook:

Publicatiedatum: 29 november 2021