Lange wachtlijsten audiologische centra duperen tinnituspatiënt

Oorsuizen, of tinnitus, is een groeiend probleem onder de Nederlandse bevolking en kan een sterke invloed op de psychische gezondheid hebben. Tinnitus is wegens zijn prevalentie, grote persoonlijke impact en beperkte behandelmogelijkheden een belangrijk onderzoeksgebied. De maatschappelijke kosten zijn aanzienlijk. Hoormij∙NVVS pleit voor meer onderzoek naar genezing én goede zorg binnen een acceptabele termijn.

De patiëntenorganisatie voor mensen met gehoor- en evenwichtsaandoeningen Hoormij∙NVVS zoekt voortdurend naar oplossingen voor patiënt, zorgverleners en onderzoekers. En wijst nu de audiologische centra en de verzekeraars op de exorbitante wachttijden bij deze behandelcentra, met psychologisch vaak zeer belastende gevolgen voor patiënten. Waarom is de urgentie van onderzoek naar genezing en behandeling niet groter als het de samenleving naar schatting tussen de 3,9 en 10,8 miljard euro per jaar kost?

Urgentie

Een hogere prioriteitstelling bij het management van de audiologische centra voor deze problematiek is geboden. De verzekeraars vragen wij om het opsporen en oplossen van budgettaire drempels die tijdige dienstverlening door die centra in de weg staan.

Wachten vergroot gevoel van machteloosheid bij patiënt

Na de gang naar huis- en KNO-arts (die al drie tot vier weken duurt) volgt vaak een verwijzing naar één van de audiologische centra voor verdere diagnostiek en behandeling. Veel tinnituspatiënten worden dan opnieuw geconfronteerd met een lange wachttijd die ook voor de coronacrisis al kon oplopen tot zes maanden of meer. Wie via de audiologische centra probeert te achterhalen waar de wachttijd het kortst is, vindt vaak geen informatie óf de wachttijden zijn aanzienlijk. Dit versterkt de paniek en machteloosheid als je onzeker bent over de vraag of de tinnitus ooit weer weg gaat en je niet weet wat je eraan kunt doen.

Verbeteringen

Hoormij∙NVVS heeft dit probleem aangekaart bij de Federatie van Nederlandse Audiologische Centra (FENAC). De FENAC erkent het probleem, wil het graag oplossen, maar ziet ook drempels op de weg naar verbetering: ieder audiologisch centrum voert een eigen beleid en ervaart daarbij beperkingen in budgetten en personeelstekort. Ook ontbreekt het aan voldoende erkenning bij de verzekeraars, waardoor het probleem groeit en trekt de covid-19 pandemie een extra wissel op de wens om wachtlijsten te reduceren. De FENAC is een werkgroep gestart waar Hoormij∙NVVS aan deelneemt. Een eerste stap is het verwezenlijken van een - voor alle audiologische centra - uniforme manier om wachttijden te melden op de website, zodat patiënten het centrum met de kortste wachttijd kunnen kiezen. Ook wil Hoormij∙NVVS bijdragen aan het oplossen van de achterliggende problemen.

> Directeur Wil Verschoor van Hoormij∙NVVS lichtte het thema kort toe bij NPO Radio 1 - Start op 22.24 minutenen, eerst met Robin die lang heeft moeten wachten en daarna Wil. Duur: ± 9 minuten.

> Televisie-item EenVandaag 2 februari 2021

Na de tv- en radio-aandacht is Hoormij∙NVVS niet alleen in gesprek met FENAC, maar gaan we ook met de zorgverzekeraars om de tafel.

Lees ook:

Publicatiedatum: 31 januari 2022