Geluidsnorm moet naar beneden blijkt uit enquête Hoormij∙NVVS

Experts waarschuwen er langer voor: gehoorschade. We leven in een wereld vol lawaai. Vuurwerk, sportwedstrijden, luide muziek, optochten, concerten, de kermis; evenementen om van te genieten. Helaas zijn het ook momenten waarop gehoorschade kan ontstaan, omdat de geluidsniveaus vaak (te) hoog zijn. In de enquête: Luid geluid: aan of uit? vroegen we naar de mening van onze websitebezoekers. Het resultaat? Dat geluid moet naar beneden, net als de geluidsnorm.

Gehoorbeschadiging ontstaat als de trilharen in het slakkenhuis in het oor omvallen en zich niet meer kunnen herstellen. Dit kan al gebeuren na één keer te zijn blootgesteld aan keihard geluid, maar ook als er te lang of te vaak naar een hard geluid geluisterd wordt. Jammer genoeg beseft niet iedereen zich dit. Ook jongeren zien niet altijd de noodzaak van gehoorbescherming bij luide muziek tijdens concerten, festivals of uitgaan.

Hoormij∙NVVS verbijsterd over besluit kabinet

Ondanks het advies van de Gezondheidsraad heeft het kabinet besloten om festival- en evenementenorganisatoren, bioscopen en sportscholen niet te verplichten het geluidsvolume te verminderen. Hoormij∙NVVS is verbijsterd. “Tinnituspatiënten en mensen met gehoorschade door luid geluid trekken hiermee aan het kortste eind. Om niet te spreken over het gevaar voor toekomstig festival- en uitgaanspubliek. Ongelooflijk, zeker na alle ophef uit de maatschappij over gehoorpreventie en de vele partijen die aandringen op het verlagen van de geluidsnorm.”, zegt Wil Verschoor – directeur van Hoormij∙NVVS.

1000 reacties op enquête: Luid geluid aan of uit

Ruim 1000 respondenten gaven hun mening op de acht vragen over geluid in diverse situaties.De resultaten:

  • 62% geeft aan het geluid in bioscopen als te hard te ervaren;
  • 56% geeft aan het geluid in restaurants als vaak te luid te ervaren en 32% vindt het soms te hard;
  • Moet het geluid op festivals en concerten naar beneden worden aangepast? 96% zegt: Ja;
  • Over of gehoorbescherming een eigen verantwoordelijkheid is zijn de meningen verdeeld: 48% is het daarmee eens en 52% is het ermee oneens;
  • Moet de huidige geluidsnorm naar beneden worden aangepast? Ja, zegt 97%;
  • De geluidsnorm hoeft niet aangepast te worden. Gehoorbescherming (zoals oordoppen) is een goede oplossing. Met die stelling is 95% het niet eens;
  • Moet Hoormij∙NVVS zich hard maken voor het verlagen van de geluidsnorm? Ja, zegt 95%.

Conclusie

Het overgrote deel van de respondenten ervaart het geluid in bioscopen en restaurants als te hard. Zij zijn van mening dat het geluid op festivals en concerten naar beneden aangepast moet worden, net als de geluidsnorm. Gehoorbescherming wordt door 95% niet als een oplossing ervaren. De meningen zijn verdeeld over de vraag of gehoorbescherming door iedereen gezien wordt als een eigen verantwoordelijkheid. Kortom, dat geluid moet naar beneden, de norm moet aangepast worden en Hoormij∙NVVS moet zich hier voor in zetten.

Lees ook:

Publicatiedatum: 06 november 2023