Patiëntenorganisatie verbijsterd over besluit kabinet: geluidsvolume niet omlaag

Ondanks het advies van de Gezondheidsraad heeft het kabinet besloten om festivalorganisatoren, kroeg- en discotheekeigenaren niet te verplichten het geluidsvolume te verminderen. Patiëntenorganisatie Hoormij∙NVVS is verbijsterd. “Tinnituspatiënten en mensen met gehoorschade door luid geluid trekken hiermee aan het kortste eind. Om niet te spreken over het gevaar voor toekomstig festival- en uitgaanspubliek. Verbijsterend, zeker na alle ophef uit de maatschappij over gehoorpreventie en de vele partijen die aandringen op het verlagen van de geluidsnorm.”, zegt Wil Verschoor – directeur van Hoormij∙NVVS.

In Nederland geldt nu een maximum van 103 dB. Dat betekent dat bezoekers dan nog steeds oordoppen moeten dragen om gehoorschade te voorkomen. Bij het opstellen van de norm van 103 dB is er van uitgegaan dat iedereen gehoorbescherming draagt maar in de praktijk is dat niet zo. Het aantal (jonge) mensen dat last heeft van gehoorbeschadiging neemt mede daardoor al jaren toe.

Wat is een veilig geluidsniveau?

Geluiden vanaf 80 decibel kunnen al schadelijk zijn. Geluiden van 120 decibel kunnen je gehoor direct beschadigen. Hoe schadelijk geluiden tussen 80 en 120 decibel zijn hangt af van hoe vaak en hoe lang je er naar luistert, maar ook bij 100 dB is gehoorbescherming nog noodzakelijk. Bewustwording en gehoorbescherming is dus van groot belang. Overigens kunnen ook andere geluiden tinnitus veroorzaken, zoals Earpods met een te hoog volume.

Concreet pleiten wij voor:

  • Aanpassing van de geluidsnorm van 103 naar 100 dB. En in de toekomst overleg over een nog lager geluidsniveau;
  • Geen convenant maar een wettelijke verplichting;
  • Onderzoek naar andere oorzaken van gehoorschade, zoals Earpods zonder volumebegrenzer;
  • Gehoor screening vanaf +/- 40 jaar;
  • Preventie van gehoorschade door middel van intensieve voorlichting aan voor jongeren én ouderen.

Onderzoek

Uit literatuuronderzoek blijkt dat de frequentie van oorsuizen na een bezoek aan een muziekevenement hoog is. Zo blijkt uit een peiling onder 130.000 18-35 jarigen dat 93% na het uitgaan last heeft van een piep en 38% de volgende dag nog steeds last heeft van deze piep. Schattingen van jongeren met een permanente piep in het oor lopen op tot 18,3%. Bron: Onderzoeksrapport van Veiligheid.nl: Wat Werkt dossier – Preventie van gehoorschade.

Naar schatting 2 miljoen mensen in Nederland hebben last van tinnitus, oorsuizen. En rond de 1,3 miljoen mensen hebben een gehoorverlies van meer dan 35 decibel. Dit groeit tot 1,7 miljoen in 2030. De maatschappelijke kosten van niets doen zijn berekend op 5,8 miljard (SiRM-rapport 2019).

Help mee en doneer!

Als je te maken krijgt met tinnitus (oorsuizen) kan dat je leven op z'n kop zetten. De oplossing ligt in preventie, betrouwbare voorlichting en onderzoek. Daarom zet Hoormij·NVVS alles op alles. Met jouw hulp kunnen wij hét verschil maken en ons werk voortzetten. 

Ja, ik help mee en doneer (éénmalig).

Lees ook:

Staatssecretaris veegt oorklachten van tafel, harde muziek in kroegen en disco's niet zachter
Moet de muziek zachter? Bij 103 decibel beschadig je mensen
Geluid horeca en concerten niet verplicht omlaag, artsen teleurgesteld

Publicatiedatum: 29 juni 2023