Hoormij∙NVVS stuurt staatsecretaris verzoek over maatregelen preventie gehoorschade

Afgelopen november verscheen het rapport van de Gezondheidsraad met advies over gehoorschade. Maarten van Ooijen heeft daarop aangegeven eerst in gesprek te willen gaan met de convenant-partners uit de sector; dit vindt plaats op 1 februari 2023. Stichting Artists against Tinnitus en patiëntenorganisatie Hoormij∙NVVS verzoeken hem in een schrijven om niet alleen te luisteren naar de convenantpartners, maar ook naar een ander geluid. Dat van musici, componisten, producenten en zaal -en studiotechnici. Velen van hen hebben te maken met gehoorschade.

Deze professionals hebben een ander standpunt en perspectief dan de huidige vertegenwoordigers van de sector binnen het convenant. Zij gaan niet uit van het economisch belang maar willen verantwoordelijkheid nemen voor een oplossing van het probleem van gehoorschade door te harde muziek. Concreet streven zij naar een lager aantal decibellen, een kortere tijdsduur van schadelijk geluid tijdens evenementen en het organiseren van laagvolumeconcerten. Naast inhoudelijke input zijn zij bereid om - waar mogelijk - een financiële bijdrage te leveren, bijvoorbeeld door het organiseren van concerten waarvan de opbrengst gaat naar onderzoek en voorlichting over gehoorschade en tinnitus. Deze muziekartiesten zien dit als hun morele verantwoordelijkheid: zij willen elkaar én hun publiek behoeden voor (verdere) gehoorschade.

Gehoorschade bij musici

Een petitie over dit onderwerp is inmiddels door veel mensen ondertekend, waaronder leidende personen en groepen uit de muziekwereld. Het verzoek aan de staatssecretaris is om op 1 februari 2023 ook te luisteren naar deze professionals, vertegenwoordigd door Stephen Emmer. Daarmee kan de gesprekstafel worden aangevuld en wordt met dit andere geluid uit de muzieksector de discussie zuiver gevoerd. 

Lees ook:

Publicatiedatum: 24 januari 2023