Tips voor tinnitus

Wat als het geluid dat je constant hoort niet meer weg gaat? Je na een verwijzing via de huisarts bij de KNO-arts hoort dat er geen behandeling voor bestaat? Gevoelens van machteloosheid kunnen de overhand nemen. Leven met oorsuizen kan een strijd zijn. Met jezelf voor acceptatie. Met mensen in je omgeving die niet echt begrijpen wat je meemaakt. Hoormij.NVVS is zich bewust van de weg die je aflegt, brengt deze in kaart en biedt handvatten in dit proces. Van de eerste klachten tot er succesvol mee omgaan. Want dát kan, in de meeste gevallen!

Bekijk het filmpje 'Tips voor Tinnitus'

Met daarin onder meer de beleving van Sandra's tinnitus, ervaringen van John Arkes en Henk Vriezekolk en informatie over de behandelmogelijkheden van Audioloog Peter van Hengel en Klinisch Fysicus en audioloog Jan de Laat. 

Patiëntreis

Vraag een gemiddelde huisarts, KNO-arts, audicien of audiologisch centrum of hij de patiënt centraal zet en je krijgt een volmondig ‘ja’. Toch blijft patiëntgerichtheid of ‘de klant centraal’ een belangrijk onderwerp in de zorg om tinnitus. Het is niet altijd de ervaring van patiënten. Als je eenmaal zelf de symptomen herkent en het geluid niet meer weg gaat, wil je weten wat er aan de hand is en hoe die klachten zo snel mogelijk te verhelpen zijn. Wat is de oorzaak? En maak me beter! De reactie hierop is nog vaak: Leer er maar mee leven. Maar hoe dan? Op deze illustratie van de weg die je aflegt kun je zien welke stappen je kunt zetten, welke handvatten er zijn en wat de mogelijkheden zijn op het gebied van behandeling. We lichten er paar voor je uit:

1. File met tinnitusgeluiden

2. Patiëntentool - biedt info over de KNO-richtlijn tinnitus in duidelijke taal

3. Leidraad voor huisartsen

Heb je een afspraak bij de huisarts over je tinnitusklachten? Neem deze leidraad mee. 

4. Overzicht met hulpverleners

Commissie Tinnitus & Hyperacusis Hoormij.NVVS

De Commissie Tinnitus & Hyperacusis van Hoormij.NVVS zet zich in om kennis te bundelen en brengt ervaringsdeskundigen samen. Doel: betere en snellere diagnostiek en behandeling, en lotgenotencontact voor mensen met deze, ook bij medische professionals, aandoening. Tijdens de Week van het Oorsuizen geven we online informatie over onder meer vormen van behandelingen, de laatste ontwikkelingen, tips over omgaan met tinnitus en ervaringsverhalen.

Relevante links

Publicatiedatum: 29 maart 2021