Hyperacusis tijdens de Coronapandemie: Uitkomsten van de enquête

Welke invloed heeft de coronapandemie op het leven met hyperacusis? Dat heeft de werkgroep hyperacusis (Commissie Tinnitus en Hyperacusis) van Hoormij∙NVVS onderzocht met de enquête “Hyperacusis & COVID-19”. De uitkomsten laten positieve én negatieve effecten zien op de hyperacusislast. Ook geeft de enquête belangrijke inzichten en aandachtspunten. Wat opvalt is dat de uitkomsten vergelijkbaar zijn met een eerder Brits onderzoek.

De groep invullers heeft de benodigde zorg- en hulpverlening (in aangepaste vorm) gekregen. Toch zijn er minder positieve ervaringen zoals: wachtlijsten, angst voor besmetting, niet kunnen reizen of niet kunnen (beeld)bellen. Voorkeuren voor vormen van zorg- en hulpverlening worden gebruikt voor het stimuleren van goede zorg bij hyperacusis.

Hyperacusislast is niet verminderd

De hyperacusislast is ongeveer hetzelfde gebleven, hoewel sommige respondenten minder of meer last ervaren. De periode van de enquête, persoonlijke situaties en woon-en leefomgeving hebben mogelijk invloed op de uitkomst. Verder noemen respondenten verschillende voor- en nadelen van de coronapandemie op de ervaren hyperacusislast. Voordelen zijn bijvoorbeeld dat er minder mensen op openbare plekken zijn, minder omgevingsgeluid, minder sociale verplichtingen. Voorbeelden van nadelen zijn meer (psycho)sociale gevolgen, meer omgevingsgeluid is in huis, rustige plekken zijn dicht of druk.

Kunststofschermen en mond-neusmaskers

Een groot deel van de groep respondenten ervaart kunststofschermen en mond-neusmaskers als te belastend. Bijvoorbeeld met verstaanbaarheid en gebruik van gehoorbescherming. Ook bij mensen met hyperacusis zonder slechthorendheid.

Omgevingsgeluid en last van geluid niet altijd minder

Geluid in de woon- en leefomgeving is een belangrijk onderdeel van het dagelijks leven bij hyperacusis. Vaak is geluid in huis gelijk gebleven of toegenomen. Wel is er thuis een rustige ruimte aanwezig. Voor omgevingsgeluid zijn de ervaringen verdeeld en worden zowel afname, dezelfde hoeveelheid of toename ervaren. Opvallend is dat het omgevingsgeluid niet duidelijk is verminderd. Ook het gebruik van gehoorbescherming en vermijding van geluid zijn niet verminderd. Vermijding van geluid en gevoeligheid voor geluid nemen soms zelfs toe.

Minder welzijn en meer beperkingen

Uit de enquête blijkt dat de lichamelijke en mentale gezondheid, levenskwaliteit en sociale contacten van mensen met hyperacusis niet zijn verbeterd of zelfs zijn verminderd. Over hobby’s, naar buiten kunnen gaan en zelfredzaamheid zijn de respondenten verdeeld. Toch ervaart een deel problemen met bijvoorbeeld communicatie en drukte in de omgeving. Het is zorgelijk dat eenzaamheid, je alleen voelen, jezelf terugtrekkingen, beperkte vrijheid, beperkingen met meedoen in de maatschappij en beperkingen in het dagelijks leven nóg verder zijn toegenomen.

Veel impact: belangrijke signalen

Voor veel mensen met hyperacusis was het voor de coronapandemie al een grote uitdaging deel te nemen aan het gewone dagelijkse leven. Het had veel invloed op het welzijn en meedoen in de samenleving. Met de coronapandemie is het er niet beter op geworden. Werkgroep Hyperacusis: “De impact van hyperacusis was voor de corona-situatie al groot genoeg. De signalen uit de enquête en toename van hyperacusislast nemen we daarom serieus.”

Aandachtspunten voor de Commissie Tinnitus en Hyperacusis

De enquêteresultaten brengen extra informatie en belangrijke aandachtspunten naar voren. Werkgroep hyperacusis: “Met veel aandacht en interesse hebben wij alle individuele tips en aanvullingen gelezen. Het is waardevol en soms een bevestiging van vermoedens. Deze inzichten vanuit de doelgroep zelf gebruiken we voor de ontwikkeling en doorgang van onze activiteiten en belangenbehartiging. We zijn dan ook dankbaar voor alle openheid.” Terugkerende thema’s zijn: aandacht voor en bekendheid van hyperacusis, begrip in de omgeving, uitleg over en omgaan met hyperacusis in het dagelijks leven, informatie over hyperacusis en de werkgroep/commissie, oorzaken, behandelingen en onderzoek, laagfrequente geluiden en lotgenotencontact.

In totaal hebben 126 mensen met hyperacusis de enquête ingevuld. De groep geënquêteerden is redelijk divers in leeftijd, geslacht, regio en woon- en leefsituatie. De meeste respondenten hebben tenminste drie jaar last van hyperacusis. Vaak komt hyperacusis samen voor met een andere gehoor- of evenwichtsaandoening.

Het hele rapport vind je hier.

Vragen?

Heb je vragen over de enquêteresultaten of heb je tips voor de Commissie Tinnitus en Hyperacusis? Gebruik dan de vraagbaak.

Ook interessant:


Publicatiedatum: 20 september 2021