Helft van werknemers ervaart hinderlijk geluid op de werkvloer

52% van de werknemers van deelnemende organisaties aan het project 'Hoe hoort het op de werkvloer' ervaart hinderlijk geluid tijdens het werk. Dat laten de eerste resultaten zien die op 5 juni 2024 gedeeld werden tijdens een conferentie voor genodigden. Lawaai op de werkvloer: van pratende en bellende collega's tot apparatuur dat geluid produceert. Iedereen hoort het en voor sommigen is het hinderlijk. Vermoeid en met hoofdpijn vertrekken na een werkdag is te voorkomen. Een gezonde geluidsomgeving helpt medewerkers vitaal en inzetbaar te houden. Dit onderzoek draagt bij aan het bewustzijn bij werkgevers van de rol van geluid.

De eerste resultaten van het project Hoe hoort het op de werkvloer? laten zien hoeveel medewerkers, van de deelnemende organisaties, hinderlijk geluid ervaren. Soms levert dit serieuze gehoorproblemen op, vaak ook niet. En daardoor is het minder zichtbaar en tastbaar voor werkgevers. De gehoorscreenings, uitgevoerd op locatie door audiciens, ondersteunen deze eerste bevindingen. Het onderzoek draagt bij aan het bewustzijn bij werkgevers van hinderlijk geluid op de werkvloer.

In gesprek

Samen met genodigden; audiciens, bedrijfsartsen, beleidsmakers, ervaringsdeskundigen en geluidsprofessional, zijn we op 5 juni 2024 hierover met elkaar in gesprek gegaan. Wat kunnen we doen om de situatie op de werkvloer te verbeteren? Welke rol heeft de werkgever, wat kunnen we doen aan de akoestiek en wat kunnen we formaliseren in bijv. de RI&E? De gevoerde discussies leverden nieuwe inzichten en ideeën op waarmee het projectteam in het tweede deel van het onderzoek mee aan de slag kan.

Het project Hoe hoort het op de werkvloer is een initiatief van de Nederlandse Vereniging van Audicien Bedrijven (NVAB), patiëntenvereniging Hoormij NVVS, Heart2Hear en de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) en wordt gesubsidieerd door het Gak. Meer weten over het onderzoek? Lees dan hier het verslag. Het onderzoek loopt tot medio 2025. Tijdens een congres in 2025 worden de eindresultaten gepresenteerd.

Lees ook:

Werktips voor slechthorenden

Publicatiedatum: 09 juli 2024