Belangrijke ontwikkeling: Richtlijn Follow-up na cholesteatoomchirurgie

De aandoening Cholesteatoom heeft een mogelijk ernstig beloop als het onbehandeld blijft. Daarom krijgen deze patiënten vaak een operatie. Er bestaat echter een kans op residu na cholesteatoom chirurgie. Daarom is een goede follow-up na deze operatie belangrijk. De nieuwe richtlijn ‘Follow-up na Cholesteatom chirurgie’ biedt hier handvatten voor. De commissie Cholesteatoom van Hoormij∙NVVS heeft hier een bijdrage aan heeft geleverd. Recentelijk, is de richtlijn toegevoegd aan de Richtlijnendatabase van de FMS (federatie medisch specialisten).

Opname van deze richtlijn is belangrijk omdat cholesteatoom, wanneer onbehandeld, een ernstig beloop kan hebben. Cholesteatoom kan alleen operatief verwijderd worden, maar follow-up (controles) zijn belangrijk omdat de kans op residu of recidief cholesteatoom (opnieuw ontwikkeld cholesteatoom) aanwezig is. De follow-up vond vroeger meestal plaats via een kijkoperatie, ook wel een second-look operatie genoemd.

Samen beslissen

In deze richtlijn is opgenomen dat de follow-up ook kan worden uitgevoerd met een non-echo-planar diffusion weighted MRI (in het kort: MRI inclusief DWI). Daarnaast staat in de richtlijn een stroomschema die door KNO-artsen gebruikt kan worden om de beste follow-up strategie te bepalen. Dit blijft altijd afhankelijk van de voorgeschiedenis en deze richtlijn zal als handvat gebruikt worden. De commissie Cholesteatoom van Hoormij∙NVVS heeft zich er vooral hard voor gemaakt dat shared decision making (samen beslissen) in deze richtlijn werd opgenomen alsmede het tijdsinterval van MRI's in de follow-up bij kinderen met cholesteatoom.

Klik hier om de richtlijn te bekijken.

Lees ook:

Publicatiedatum: 01 maart 2021