Week van het Oorsuizen 2019

Tinnitus is het waarnemen van een piep, brom, fluit, suis, gepomp of ander geluid in het hoofd, of in één of beide oren, zonder dat er een externe geluidsbron aanwezig is. Tinnitus noem je ook wel oorsuizen. Het geluid kan zo indringend zijn dat het van invloed is op alle facetten van je leven. Ruim 2 miljoen mensen in Nederland hebben hiermee te maken en het aantal blijft stijgen. Vooral onder jongeren. Goede voorlichting en preventie zijn daarom meer dan ooit nodig. Van 4 tot en met 9 februari 2019 organiseert Stichting Hoormij voor de 5e keer de Week van het Oorsuizen. Tijdens dit lustrumjaar is er met name aandacht voor de verschillende fases van acceptatie van tinnitus.

Te maken hebben met tinnitus kan een strijd zijn. Met jezelf, voor acceptatie. Met mensen in je omgeving, die niet echt door hebben wat je meemaakt. In het gesprek met artsen bij wie je steeds opnieuw moet uitleggen wat de gevolgen zijn van je aandoening. Als de diagnose oorsuizen is gesteld, krijg je van de arts vaak te horen dat je er maar mee moeten leren leven. Er is immers medisch gezien in vrijwel alle gevallen niets aan te doen. Maar hoe moet je dan verder? Stichting Hoormij zet zich in om mensen te helpen door ze te wijzen op het aanbod aan hulpverlening en middels voorlichting, lotgenotencontact en belangenbehartiging.

Symposium

Tijdens de Week van het Oorsuizen is er actuele informatie en voorlichting te vinden op www.weekvanhetoorsuizen.nl. Ook vinden er extra activiteiten plaats, zoals voorlichtingsbijeenkomsten in samenwerking met uiteenlopende deskundigen. Het doel is om zoveel mogelijk mensen met tinnitus te bereiken, maar ook mensen te waarschuwen voor de gevolgen van blootstelling aan hard geluid. Begrip vanuit de omgeving speelt een belangrijke rol in het acceptatieproces. Denk aan kennisbevordering bij huisgenoten, vrienden, maar ook de werkgever en collega’s. Dit jaar vindt er een groot lustrumsymposium plaats in Rotterdam. Diverse sprekers lichten nieuwe ontwikkelingen rondom tinnitus en gedragstherapieën toe. Ook zal er extra aandacht zijn voor mensen die naast tinnitus last hebben van hyperacusis (overgevoeligheid voor geluid). Voor hen zijn speciale ruimtes ingericht, zodat zij zo min mogelijk last hebben van geluiden en toch in de gelegenheid zijn om de presentaties te volgen.

Initiatief uit Groot-Brittannië

Inspiratie voor het initiatief van de Week van het oorsuizen was destijds de Tinnitus Awareness Week die elk jaar in Groot-Brittannië plaats vindt. Een week waarin alle ogen op tinnitus worden richten om mensen bekend te maken met het bestaan van tinnitus en om donateurs te werven. Het is Stichting Hoormij met de Week van het Oorsuizen gelukt hier een Nederlandse variant op te maken. Een jaarlijkse traditie waar ook steeds meer andere organisaties op inspelen. 

Steun Stichting Hoormij

De Commissie Tinnitus & Hyperacusis van de stichting zet zich in om kennis te bundelen en brengt ervaringsdeskundigen samen. Doel: betere en snellere diagnostiek en behandeling, en lotgenotencontact voor mensen met deze, ook bij medische professionals, aandoening. Bij Stichting Hoormij begrijpen we dat het doen van alledaagse dingen soms minder vanzelfsprekend is. Door vermoeidheid of overprikkeling bijvoorbeeld. We lossen het niet allemaal voor je op, maar we zetten ons wel in voor iedereen met oorsuizen. Met jouw steun kunnen wij een verschil maken. Doneer op jouw manier!

Magazine en Social Media

Tijdens de Week van het Oorsuizen geven we online informatie over onder meer vormen van behandelingen, tips over omgaan met tinnitus en ervaringsverhalen. Wie lid is van Stichting Hoormij ontvangt begin februari 2019 Hoormij Magazine met informatie hierover. Nog geen lid? Hier lees je hoe je makkelijk en snel lid wordt. Je ontvangt dan meteen het nieuwste nummer in je brievenbus. Fijn als je onze berichten verder wilt verspreiden via social media. We gebruiken #wvho2019.

Relevante links

Doneer!
Alles over Tinnitus