Tien tips voor mensen met tinnitus - door mensen met tinnitus

Een ruis, een piep of gebrom. Een hoge toon of een lage toon. Een enkele keer een heel muziekstuk. Continu of afwisselend. Tinnitus kent allerlei vormen. De geluiden zijn er in werkelijkheid niet, maar je hoort ze wel. Dat voortdurende geluid in jouw hoofd kan er in een hele lichte vorm zijn, maar ook allesoverheersend. Ruim 1 miljoen mensen in Nederland hebben een vorm van oorsuizen en dit aantal neemt de laatste jaren toe. Heb jij een piep, suis of brom in je oor? Bekijk dan de tips van mensen die hier ook mee te maken hebben.

  1. Stoppen om er tegen te vechten is een eerste stap richting acceptatie
  2. Rouw bewust over het verlies van de stilte
  3. Maak muziek - en dan niet te hard
  4. Ga lekker sporten
  5. Geef openheid en praat erover
  6. Er zijn op maat gemaakte oordopjes beschikbaar. Laat ze om de drie tot vier maanden testen (een zogenaamde lektest) om te checken of ze nog steeds goed aansluiten
  7. Lees de de zelfhulpboeken van Olav Wagenaar: Eerste hulp bij oorsuizen en Arno Lieftink: Oorzaken
  8. Bekijk eens of de Headspace app - van Apple - iets voor jou is
  9. Gebruik noise cancelling van Bose QuietComfort 35 of AirPods Max van Apple (deze is ook aan te passen op het eigen audiogram)
  10. Pak alle extra ondersteuning die je kunt krijgen. Zo kunnen hoortoesteldragers denken aan solo apparatuur of een andere manier van aansluiten op de computer. Zo heb je zelf meer invloed op je geluidsbeleving. Meer informatie? Kijk eens op Hoorwijzer.

Handvatten in omgaan met tinnitus

Hoormij.NVVS is zich bewust van de weg die mensen met tinnitus afleggen en biedt handvatten in dit proces. Van de eerste klachten tot er succesvol mee omgaan.

Leg uit wat je hoort

Begrip uit je omgeving is belangrijk. Hoe leg je uit aan anderen hoe belastend het is? Maak bijvoorbeeld gebruik van de geluidsfile ‘Tinnitus geen gehoor’. Hierop staan ruim 150 tinnitusgeluiden.

Medische informatie

De Patiëntentool biedt informatie over de KNO-richtlijn tinnitus in voor leken duidelijke taal. Ook voor huisartsen, waar de meeste mensen met tinnitus het eerst terechtkomen, heeft Hoormij.NVVS een leidraad voor bij je bezoek aan de (huis)arts ontwikkeld. Deze is gratis te downloaden. Op zoek naar een een hulpverlener? Bekijk het overzicht hulpverleners tinnitus.Publicatiedatum: 28 juni 2021