Zorginstituut: Goede hoorzorg is meer dan een goed hoortoestel

Slechthorenden krijgen op dit moment niet de zorg die zij nodig hebben om goed mee te komen in de maatschappij. Vaak gaat de hoorzorg niet verder dan een hoortoestel. Door beperkte voorlichting is het voor veel mensen lastig om te vragen om de zorg die zij nodig hebben. Dat concludeert het Zorginstituut in het ‘Verbetersignalement Perceptieve slechthorendheid bij volwassenen – Onderweg naar passende hoorzorg’. Ben jij het daar mee eens?

Bron: Zorginstituut

Perceptieve slechthorendheid is een vorm van slechthorendheid die wordt veroorzaakt door schade aan het binnenoor. Op dit moment heeft ongeveer 1 miljoen Nederlanders hiermee te maken. Dit zijn er naar verwachting ongeveer 1,7 miljoen in 2030. De toename van het aantal slechthorenden en de gevolgen daarvan in het dagelijks leven vormen een groeiend maatschappelijk probleem.

Als we inzetten op passende hoorzorg, kunnen we dit probleem verhelpen. Dit gaat over integrale en persoonsgerichte hoorzorg, die bestaat uit psychosociale hulpverlening, communicatietraining en duidelijke afspraken over het aanmeten en gebruik van hoortoestellen. Ook moet meer tijd worden besteed aan het goed instellen van hoortoestellen en moeten mensen betere nazorg ontvangen.

Met deze verbeterpunten verwacht het Zorginstituut dat slechthorenden:

  • hoorzorg krijgen die aansluit bij de individuele behoeften en mogelijkheden van mensen;
  • vaker een geschikt hoortoestel kunnen vinden binnen de basisverzekering;
  • betere voorlichting ontvangen, waardoor ze beter geïnformeerde keuzes kunnen maken;
  • beter functioneren en participeren meekomen in de maatschappij.

De betrokken zorgpartijen uit de hoorzorg gaan aan de slag met de doorontwikkeling van het Hoorprotocol en met de ontwikkeling van een overkoepelende zorgstandaard. De betrokken zorgpartijen willen de verbeteringen in de hoorzorg uiterlijk in 2026 realiseren. Het Zorginstituut monitort de voortgang van de verbeteringen en ondersteunt de partijen tijdens het proces waar nodig.

Lees ook:

Publicatiedatum: 05 december 2023