Uitzendingen Pointer over geluid en gehoorschade leiden tot kamervragen

Pointer is het platform voor onderzoeksjournalistiek van KRO-NCRV op tv, radio en online. TV- en radiomakers, datajournalisten en researchers brengen onthullende, verdiepende verhalen, met maatschappelijke impact. Recent besteedden ze aandacht aan lawaai op de werkvloer. Kitty Jong van vakbond FNV kwam hierbij aan het woord en vindt dat er meer aandacht voor geluid op de werkvloer moet komen. Wist je dat gymleraren risico lopen op gehoorschade? Naar aanleiding van die uitzending stellen SP en D66 schriftelijke Kamervragen. Mooie publiciteit waar we als patiëntenorganisatie vierkant achter staan.

De wettelijke norm voor wat als ‘veilig geluid’ wordt gezien moet omlaag. Geluid is een sluipmoordenaar.

Slechte akoestiek in gymzalen

Moe, met hoofdpijn en overprikkeld thuiskomen na een dag lesgeven in een ‘galmbak’. Al jaren klagen gymleraren over slechte akoestiek in gymzalen. Nu blijkt uit onderzoek van Fontys Hogescholen dat in veel gymzalen het geluid inderdaad te hard is tijdens de gymles. En zelfs boven de wettelijke veilige geluidsnorm van 80 dB uitkomt.

Lawaai op de werkvloer

Circa 900.000 mensen worden tijdens hun werk blootgesteld aan schadelijk geluid. En dat kan bijvoorbeeld leiden tot tinnitus, overgevoeligheid voor geluid of gehoorverlies. Soms komt dat door een harde knal, zoals bij politieagent Raya, die een vuurwerkbom naar haar hoofd kreeg gegooid. Veel vaker ontstaat gehoorschade echter geleidelijk, door een langdurige blootstelling aan net iets te hard geluid. Zo vertelt badmeester Jack dat hij vermoedt dat zijn gehoorverlies is ontstaan door al die uren in een galmend zwembad. Wat kunnen werkgevers doen om de risico's op gehoorklachten te voorkomen? En doen ze wel genoeg?

Kamervragen

SP en D66 stellen schriftelijke Kamervragen naar aanleiding van de uitzending van Pointer over gehoorschade. Daarin wordt duidelijk dat het geluid tijdens gymlessen te hard is en vaak boven de wettelijke veilige geluidsnorm van 80 dB uitkomt.

Gymleraren klagen al jaren over slechte akoestiek in gymzalen. Toch wordt er te weinig gedaan om dit te verbeteren, stellen onder meer de Koninklijke Vakvereniging Lichamelijke Opvoeding (KVLO) en de PO-Raad in onze uitzending. De school is weliswaar als werkgever verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkomgeving van de docent, maar de gemeente vaak eigenaar is van de gymzaal. En zij hebben in veel gevallen geen geld voor het vernieuwen en renoveren van de gymzalen. SP en D66 stellen daarover schriftelijke Kamervragen aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Zo wil SP-Kamerlid Bart van Kent weten hoeveel controles er door de Nederlandse Arbeidsinspectie zijn uitgevoerd in gymzalen en zwembaden en hoeveel overtredingen er zijn geconstateerd. Ook wil hij weten wat de minister gaat doen om ervoor te zorgen dat de geluidsnormen strikter nageleefd worden.

Kwaliteit van lessen én gezondheid waarborgen

Ook D66-Kamerlid Jan Paternotte wil van de minister weten hoeveel gymzalen niet voldoen aan de geluidsnormen. "Gymleraren en leerlingen verdienen een veilige gymzaal voor sportlessen. De slechte akoestiek in veel zalen moet daarom aangepakt worden. Het is mesjogge dat zowel docenten als leerlingen blootgesteld worden aan te veel geluid en daardoor potentieel gehoorschade oplopen.” Hij roept de minister op deze problemen met onderwijshuisvesting snel aan te pakken. “De kwaliteit van de lessen en gezondheid mag niet in gevaar komen."

Ook brengt Pointer het verhaal van politieagente Raya: Ze is haar onbezonnen leven kwijt sinds er een illegale vuurwerkbom naar haar werd gegooid, vertelt politieagent Raya. Ze liep hierbij ernstige gehoorschade op. “Spontaan naar een feestje, een verjaardag of uit eten kan ik niet meer. Alles moet gepland en afgewogen worden.”

Volumeknop moet omlaag

De Gezondheidsraad adviseert een jaar geleden dat de volumeknop omlaag moet. Toch gebeurt dat niet. Is er voldoende aandacht voor de nadelige effecten van (te) hard geluid op onze oren? Artsen vrezen al langer voor een vloedgolf van patiënten met ‘een piep in het oor’. Moet de overheid niet harder optreden of is het ook vooral je eigen verantwoordelijkheid om verstandig om te gaan met je gehoor? Pointer besteedt regelmatig aandacht aan de impact van te luid geluid. Dit is waarom volgens deze KNO-arts het volume omlaag moet. Zij stellen ook: gehoorschade is als een epidemie: als we zo doorgaan heeft straks een veel grotere groep mensen er last van.

Bron: Pointer

Lees ook:

Publicatiedatum: 06 maart 2024