Hoe blijft de impact van gehoorverlies en de noodzaak voor preventie en goede hoorzorg onder de aandacht?

Het afgelopen jaar vonden verschillende partijen binnen de hoorbranche elkaar steeds meer in het aandacht vragen voor en zichtbaar maken van de impact van gehoorverlies en de noodzaak tot meer aandacht voor preventie, voorlichting, gehoorbescherming en goede hoorzorg. Het momentum was er dan ook naar. Het advies van de gezondheidsraad over de geluidsnorm bij evenementen maakte veel los en zorgde mede daardoor voor aandacht in Den Haag en veel belangstelling vanuit de (social) media. Maar nu we wat verder zijn in de tijd, rijst de vraag: Hoe zorgen we dat dit op de agenda blijft staan vanuit een positieve grondhouding?

Recente rapporten van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), waarin schrikbarende voorspellingen worden gedaan, behoeven eigenlijk nog veel meer die aandacht. Maar daar ontbreekt het nog aan. Earline en NVAB gingen met vakgenoten – onder wie Wil Verschoor van Hoormij∙NVVS – in gesprek.

Lees mee, alsof jijzelf aan tafel zat…

Publicatiedatum: 13 juni 2023