Tips voor gemeenten om stemlokaal toegankelijk te maken voor slechthorenden en doven

Binnenkort gaan de stemlokalen weer open. Voor sommigen is stemmen een uitdaging. Bijvoorbeeld als het moeilijk is om naar het stemlokaal te komen of als de informatie onduidelijk is. Wat kun je doen om je stemlokaal toegankelijk te maken voor slechthorende en dove mensen? Tolkcontact zet een aantal tips op een rij.

Natuurlijk kunnen medewerkers altijd vragen hoe iemand wil communiceren.

Eén-op-één communicatie

 • Articuleer duidelijk (maar overdrijf niet).
 • Praat langzaam (maar overdrijf niet).
 • Zorg dat je mond zichtbaar is. Houd de handen niet voor je mond.
 • Kijk de ander aan tijdens het spreken.

Inrichten van het stemlokaal

 • Minimaliseer de achtergrondgeluiden. Zet geen muziek of radio aan.
 • Gebruik je handen bij het uitleggen. Wijs bijvoorbeeld op de stempas of in de richting van het stemhokje als je daarover vertelt.
 • Informeer via tekst. Leg een papier neer met daarop wat de kiezer moet doen, bijvoorbeeld:
 1. Geef de stempas.
 2. Toon het ID-bewijs.
 3. Je krijgt daarna het stembiljet.
 • Gebruik technische hulpmiddelen, zoals de gratis dienst Tolk op afstand van Tolkcontact. Hiermee maak je direct contact met een online tolk Nederlandse Gebarentaal wanneer het nodig is

Zorg voor toegankelijke informatie op de eigen website van de gemeente.

 • Schrijf toegankelijk: korte zinnen, begrijpelijke woorden en witregels. 
 • Vermeld duidelijk welke voorzieningen op welk stembureau te vinden zijn.

Meer informatie?

Bekijk de whitepaper van Ieder(in) of ga naar de website van Tolkcontact.

Lees ook:

Publicatiedatum: 03 oktober 2023