Nieuwe software meet hoe goed iemand spraak verstaat

Nieuwe software, ontwikkeld aan KU Leuven, kan op basis van hersengolven nagaan of iemand goed spraak verstaat. De onderzoekers hebben de technologie voor het eerst succesvol kunnen toepassen bij jonge, slechthorende kinderen. 

Bron: KU Leuven

Een hoortoestel versterkt wel het geluidssignaal, maar het is moeilijk vast te stellen of de persoon in kwestie de spraak ook goed ontvangt en dus kan verstaan. Vanaf de leeftijd van vijf of zes jaar kan je kinderen testen door hen een gestandaardiseerde set van woorden te laten nazeggen, maar voor de vroegere levensjaren, die cruciaal zijn in de spraak- en taalontwikkeling, bestaat er geen betrouwbare meetmethode.

Vergelijken

Aan KU Leuven heeft de onderzoeksgroep ExpORL (Experimentele Oto-rino-laryngologie), onder leiding van professor Tom Francart, nieuwe software ontwikkeld om dit probleem te verhelpen. “Onze software analyseert de hersenactiviteit tijdens het luisteren naar natuurlijke spraak”, zegt postdoctoraal onderzoeker Ben Somers. “Zo kunnen we als het ware de twee ‘geluidsbestanden’ met elkaar vergelijken: langs de ene kant het geluidsbestand van de spraak die wordt aangeboden en langs de andere kant een bestand op basis van de hersengolven. Als die twee op elkaar gelijken, dan heeft de persoon de spraak goed verstaan.”

Goede voorspeller

In hun meest recente studie pasten de onderzoekers deze techniek voor het eerst toe op jonge slechthorende kinderen met hoortoestellen. “De studie bevestigt onze eerdere resultaten dat de techniek een goede, objectieve voorspeller is van spraakverstaanbaarheid”, geeft audioloog Tilde Van Hirtum aan. “Daarnaast kunnen we met deze methode nagaan hoeveel luistervoordeel het hoorapparaat oplevert. Dat is ook belangrijk naar de ouders toe, want we merken dat zij vaak nog de gehoorproblemen van hun kind en de meerwaarde van het hoortoestel onderschatten.”

De KU Leuven-onderzoekers ontwikkelden een kindvriendelijke methode om de metingen uit te voeren. Lees het hele artikel bij de bron: KU Leuven

Meer informatie

De studie “Neural envelope tracking predicts speech intelligibility and hearing aid benefit in children with hearing loss” is recent gepubliceerd in Hearing Research.

Lees ook:

Publicatiedatum: 08 november 2023