Naasten ervaren óók gevolgen van tinnitus

Als je partner, ouder, kind, familielid, collega, goede vriend(in) of iemand anders in je directe omgeving last heeft van tinnitus, beïnvloedt tinnitus ook jou als naaste, omdat je veel tijd samen doorbrengt en persoonlijk bent betrokken. Toch is er nog weinig over bekend. Daarom hebben dr. Eldre Beukes en haar collega’s onderzocht hoe naasten tinnitus ervaren en welke invloed tinnitus op ze heeft.

Uit het onderzoek blijkt dat 85% van de naasten invloed van tinnitus op hun dagelijks leven ervaart. Soms licht of matig. Ruim 52% van de naasten ervaart zelfs een aanzienlijke impact. De zwaarte van de tinnituslast, verandering van leefstijl, angst, stemmingswisselingen, slaapproblemen en gevoeligheid voor geluid zijn belangrijke factoren die daar aan bijdragen. Daarnaast krijgen omgevingsgeluiden een andere rol. Enerzijds kan aanwezigheid van geluid om tinnitus te maskeren irriteren of je mist de stilte in huis. Anderzijds moet je rekening houden met geluiden die het oorsuizen verergeren. Zo kan het geluid van de televisie zacht staan of juist heel hard. Ook kan het luisteren en verstaan moeilijker maken.

Beperkingen en emoties

Tinnituslast kan ervoor zorgen dat het niet meer zo makkelijk is om samen activiteiten te ondernemen. Bijvoorbeeld als de ander zich onttrekt aan het sociale leven zoals een leuke verjaardag, niet graag meer gezellig op stap wil gaan, of eerst nadenkt of de weersomstangheden of het omgevingsgeluid de tinnitus niet verergeren. Naasten geven aan dat ze soms balen, zich schamen of het vooral erg vinden om te zien hoe de ander lijdt. Als naaste voel je mee, maar je kunt zelf ook verschillende emoties en psychologische gevolgen ervaren. Het is bijvoorbeeld niet fijn als je frustraties, ergernissen en humeurige reacties op je afgevuurd krijgt. Tegelijkertijd kunnen aanpassing aan de leefstijl van de ander, communicatie, slaapproblemen, het overnemen van activiteiten of verantwoordelijkheden op je drukken. Tinnituslast begrijpen kan lastig zijn. Vaak maken naasten zich veel zorgen over de ander of soms voelen ze zich hulpeloos of verdrietig. 

Effect op relaties

Tinnitus kan je relatie op een positieve of negatieve manier beïnvloeden. Zo kun je uit elkaar groeien, omdat communiceren moeilijker gaat en vaker misverstanden ontstaan. De invloed op het dagelijks leven en je relatie zorgt voor spanningen, stress en extra zorgen. Maar soms versterkt tinnitus juist relaties door meer respect en openheid voor elkaar te tonen of door vaker dingen samen te doen. Andere positieve effecten van tinnitus zijn bijvoorbeeld: meer bewustzijn van gezondheid, herkenning en preventie van gehoorverlies, ruimte en aandacht voor elkaar, minder stress of druk en meer samen ontspannen. Soms maken mensen met tinnitus en hun naasten zelfs een persoonlijke ontwikkeling door, zijn ze dankbaarder voor wat ze hebben of krijgen ze een andere kijk op het leven en de toekomst.

Informatie en steun

Tinnituslast ervaar je als naaste dus samen met de ander, maar naasten voelen zich niet altijd gesteund of weten niet altijd goed hoe ze kunnen helpen. Daarom is het belangrijk om de impact op naasten onder de aandacht te brengen, informatie en steun te bieden en naasten te betrekken bij de zorg- en hulpverlening voor tinnituspatiënten. Met het bieden van steun en het verlichten van de tinnituslast help je mensen met tinnitus én hun naasten.

Bron: British Tinnitus Association

Lees ook:

Publicatiedatum: 14 februari 2022