Mag ik nog autorijden met een aandoening?

Mag ik nog autorijden? blijkt een lastige vraag. De auto geeft je vrijheid en hangt nauw samen met de kwaliteit van leven. Maar allerlei aandoeningen - zoals bijvoorbeeld duizeligheid- en evenwichtsproblematiek - en ingrepen kunnen van invloed zijn op het vermogen je veilig in het verkeer te bewegen. Welke verantwoordelijkheid hebben artsen bij het inschatten van de rijvaardigheid? In Medisch Contact verscheen een artikel van de hand van neuroloog Roeland van Leeuwen en prof. Tjasse Bruintjes. Het artikel is zes weken na publicatie ervan voor iedereen te lezen.

Autorijden is voor veel mensen een belangrijk goed, bij zowel werk als privéactiviteiten. Indien een patiënt niet kan of mag autorijden door een medische klacht of beperking, dan heeft dat ook meestal veel impact op zijn kwaliteit van leven. De beslissing of een patiënt al dan niet kan of mag autorijden hangt af van meerdere factoren, waarbij de wet, de patiënt zelf en de behandelend arts een rol spelen. Op meerdere momenten spelen zich dilemma’s af, die ook een ethisch aspect kunnen hebben.

Publicatiedatum: 08 april 2021