Krijg ik mijn hoortoestel vergoed?

Het is de meest gestelde vraag: krijg ik mijn hoortoestel vergoed? Logisch ook, want de kosten van een hoortoestel kunnen flink oplopen. Het goede nieuws: u krijgt het toestel vergoed waarvoor u de indicatie hebt. Wel betaalt u een eigen bijdrage van 25% van de aankoopwaarde. Heeft u via KBO-PCOB een collectieve verzekering van Zilveren Kruis afgesloten? Lees dan even verder.

Tekst Jeroen Fidder Bron KBO PCOB

U krijgt uw hoortoestel vergoed als u een gehoorverlies heeft van minstens 35 dB. Dat is een lichte slechthorendheid. Ook als u last heeft van oorsuizen (tinnitus) vergoedt uw basisverzekering het hoortoestel. Het moet gaan om het toestel waarvoor u de indicatie hebt in de categorieën 1 tot en met 5. Deze categorieën zijn afgesproken in het Hoorprotocol. Het idee achter dit protocol is dat u een hoortoestel krijgt dat ‘adequaat’ en ‘doelmatig’ is. Kortom, een hoortoestel waarmee u goed functioneert. De audicien stelt de indicatie en bepaalt dus in welke categorie u valt.

Geen eigen risico

In principe vergoedt uw basisverzekering 75% van het aankoopbedrag van het hoortoestel, inclusief de eerste batterijen. Dat scheelt al enorm, maar u betaalt dus toch nog een gedeelte zelf. Ook geldt het eigen risico als u het hoortoestel koopt. Dit eigen risico geldt alleen voor de 75% vergoeding. Zo is het geregeld in de Zorgverzekeringswet. Sommige aanvullende zorgverzekeringen vergoeden de overige 25% soms ook. Dat geldt niet voor de aanvullende verzekering van KBO-PCOB. En dat hoeft ook niet.

Want heeft u via KBO-PCOB een collectieve verzekering van Zilveren Kruis afgesloten? Dan betaalt u bij een gecontracteerde leverancier geen eigen risico. Dat komt doordat u het hoortoestel in bruikleen krijgt en dus niet koopt. U krijgt een nieuw toestel dat u vijf jaar gebruikt. Daarna neemt de audicien het toestel weer in. Reparaties en vervanging van oorstukjes vallen onder het contract. Hierover betaalt u wel altijd eigen risico. U heeft dus nauwelijks onverwachte kosten als u een hoortoestel in bruikleen neemt.

Specialisten met een contract

Zilveren Kruis heeft contracten afgesloten met alle grote audicienketens en met een groot aantal lokale zelfstandige audiciens. Via de zorgzoeker komt u erachter welke audiciens in uw buurt zo’n contract hebben. U weet dan zeker dat u naar de juiste specialist gaat voor een gehoortest en de indicatie. Op basis daarvan krijgt u advies over het juiste hoortoestel, passend bij uw categorie. Uit onderzoek blijkt dat vrijwel alle mensen binnen de verzekerde zorg een hoortoestel krijgen die prima voor hen werkt.

Lees ook:


Publicatiedatum: 18 juli 2022