Hoortoestel nodig? Nieuwe infographic helpt je op weg

Toe aan je eerste hoortoestel(len) of aan een nieuwe? Dan wil je natuurlijk de beste mogelijkheden. Iedereen in Nederland heeft recht op een goed passend hoortoestel. Passend in alle betekenissen van het woord. De nieuwe infographic Een hoortoestel in 5 stappen helpt je om het voor jou beste hoortoestel te krijgen. De infographic is een initiatief van Hoormij∙NVVS en de branche, ondersteund door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Tekst Isabel Timmers

“Als VWS zitten wij regelmatig aan tafel met hoorzorgpartijen: audiciens, zorgverzekeraars en belangenorganisaties als Hoormij∙NVVS. Daar kwam als knelpunt naar voren dat er onduidelijkheid bestaat over vergoedingen, aansprakelijkheid en rechten en plichten. We vinden het belangrijk dat we de beschikbare informatie zo eenvoudig en toegankelijk mogelijk kunnen aanbieden. De nieuwe infographic ‘Een hoortoestel in 5 stappen’ draagt daar zeker aan bij”, zegt Jan van Ginneken, senior beleidsmedewerker bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Goed voorbereiden

“Het is belangrijk dat mensen zich goed kunnen voorbereiden bij de keuze van een hoortoestel. Veel informatie is wel ergens bekend, maar nu staat alles kort en krachtig bij elkaar. En heel belangrijk: bekeken vanuit hoortoesteldragers. Wat zijn hun belangrijkste vragen? Hoe werkt het in de praktijk? Daar geeft deze illustratie antwoord op”, zegt Van Ginneken. “Je ziet in één oogopslag welke weg je kunt bewandelen als je voor het eerst een hoortoestel krijgt, maar ook als je een vervangend toestel nodig hebt. De stappen helpen je om te komen tot een goed passend toestel. Het maakt snel en simpel duidelijk wat wel en niet verzekerd is en welke keuzes mensen kunnen maken.”

Initiatief Hoormij∙NVVS

“Voor alle vormen van zorg vinden we het als VWS belangrijk dat de informatie toegankelijk en transparant is. Wij geven die zelf niet op detailniveau, maar steunen wel het veld daarbij. In de uitvoering van de infographic heeft Hoormij∙NVVS een leidende rol gespeeld. Wij onderstrepen het nut en hebben de idee gestimuleerd. Alle belanghebbenden hebben meegekeken en gedacht. We hopen dan ook dat de infographic breed verspreid en ingezet gaat worden.”

Kritisch volgen

Regelmatig komt in overleggen met de hoorbranche op tafel: kunnen hoortoestellen met innovatieve nieuwe functies wel snel genoeg het verzekerde pakket in? Van Ginneken hierover: “De ontwikkelingen gaan zo rap, dat wat vandaag bijzonder is, over een jaar al heel gewoon is. Ook daarom vinden we het belangrijk dat Hoormij∙NVVS kritisch volgt wat er ook op dat gebied in de praktijk gebeurt. Dat geldt overigens ook voor alle relevante partijen. Dat is in het belang van de hoortoesteldragers. We willen dat bewezen technieken –met meerwaarde en die doelmatig zijn - zo snel mogelijk voor iedereen toegankelijk zijn.”

Zinnige en zuinige zorg

Van Ginneken vervolgt: “De rol van onze overlegtafel is gezamenlijk knelpunten en problemen proberen op te lossen. Ieder vanuit de eigen rol en verantwoordelijkheid. Dat geldt voor de zorgverzekeraar, de audicien en de patiënten zelf. Allemaal zijn we gebaat bij zinnige - en zuinige - zorg. En dat betekent: een goede prestatie leveren tegen een aanvaardbaar tarief. Kwalitatief goed en betaalbaar voor de patiënt, maar ook voor de verzekerde.”

Hoorprotocol naleven

“Daarvoor is ook het Hoorprotocol in het leven geroepen. De afspraken die daarin staan hebben we met elkaar gemaakt en daar zijn we allemaal blij mee. De vertaling van afspraken op papier naar uitvoering in de praktijk, moet in feite zo zijn dat je overal in Nederland ongeveer dezelfde zorgoplossing aangeboden moet krijgen, waar je ook komt. Het Hoorprotocol werkt goed als alle partijen dit naleven. De infographic is daarvoor weer een stap in de goede richting.”

Maatschappelijk belang

Tot slot: “Goed kunnen horen heeft een grote invloed op de kwaliteit van leven. Daar komt bij de dat groep mensen die een hoortoestel nodig heeft, groeit. De maatschappelijke relevantie van goede hoorzorg wordt daarmee alleen maar groter. In Nederland kennen we het solidariteitstelsel, waarbij we met zijn allen premie betalen om goede zorg voor iedereen mogelijk te houden. Dat is ons gezamenlijke belang. Door met alle verschillende partijen onze krachten daarin te bundelen, kunnen we de zorg – inclusief de hoorzorg - blijven verbeteren en betaalbaar houden. Hoormij∙NVVS is daarin een actieve partner met wie we goed samenwerken.”

Hoorwijzer.nl

Kijk voor meer informatie bij de keuze van een hoortoestel op hoorwijzer.nl

Lees ook:

Publicatiedatum: 01 juni 2021