Hoortoestel nodig? Goede voorbereiding en begrijpelijke informatieverstrekking van belang

Hoortoesteldragers kennen het ritueel. Zodra ze voor een nieuw hoortoestel aankloppen bij een audicien volgt - naast een lawine aan informatie - een spervuur van vragen. Komt u wel eens in het theater? Vergadert u vaak? Voor je het weet heb je beide vragen met nee beantwoord en krijg je een hoortoestel aangeboden zonder luisterspoel. Lekker belangrijk denken velen die voor de eerste keer een hoortoestel nodig hebben. Maar als je instemt met een hoortoestel zonder luisterspoel, kun je de eerste vijf jaar geen gebruik maken van de ringleidingen die in theaters, vergaderzalen, crematoria en kerken zijn aangelegd.

Door een bepaalde ‘stand’ op een hoortoestel met luisterspoel te activeren, krijg je het door een geluidsinstallatie versterkte geluid rechtstreeks in je hoortoestel. Het hoeft geen betoog dat dit voor velen een prachtige oplossing is. Het beetje extra uitleg dat hiervoor nodig is, kost schijnbaar te veel tijd, of de slechthorende is al dusdanig overvoerd met informatie dat het volledig aan hem voorbij gaat.

Om teleurstellingen te voorkomen, heeft Hoormij∙NVVS enkele jaren geleden het standpunt ingenomen dat in ieder hoortoestel een luisterspoel moet zitten. Dat een dergelijke oplossing wellicht leidt tot meerkosten en mogelijk grotere hoortoestellen, wordt op de koop toegenomen. Maar veel mensen zitten niet te wachten op een ringleiding. Anderen vergeten deze ‘stand’ te activeren als ze een keer in een ruimte met ringleiding zijn, of ze weten niet meer hoe dat moet. Ook zijn er mensen die bij de audicien zeggen: ‘alles wat de bediening moeilijker maakt, hoef ik niet’.

De luisterspoel en de ringleiding zijn op dit moment nog het meest gangbare en bekende middel om in de genoemde ruimtes het geluid goed te kunnen horen. Maar ook hier komen - en zijn er al - nieuwe technieken zoals bluetooth toepassingen. Voor de audicien wordt het er niet makkelijker op, nog meer uitleg zal nodig zijn. Idealiter bereidt de slechthorende zich goed voor op de aanschaf van hoortoestellen, maar de praktijk leert dat dit vaak een illusie is. Toch zit daarin wat mij betreft de oplossing: goede voorbereiding, gecombineerd met begrijpelijke informatieverstrekking. Ik ben ervan overtuigd dat het uiteindelijk voor alle partijen vruchten afwerpt.

Hoormij∙NVVS doet er van alles aan om mensen goed voor te lichten over de aanschaf van een hoortoestel. Op de website vind je onder meer informatie over de vijf te nemen stappen op weg naar een nieuw hoortoestel. En in 2022 wordt een start gemaakt met het ‘maatjesproject’. Ervaren hoortoestelgebruikers begeleiden ‘nieuwkomers’ bij hun eerste gang naar de audicien. Zij kunnen direct op de rem trappen als op basis van twee vragen de conclusie wordt getrokken dat een luisterspoel niet nodig is, omdat de nieuwe gebruiker weinig vergadert en zelden in het theater komt. Maar de begeleider heeft misschien kennis van het wekelijks kerkbezoek, waardoor een luisterspoel toch nodig kan zijn. En andersom geldt het natuurlijk ook, als bedieningsgemak de hoogste prioriteit heeft, kan de luisterspoel soms achterwege blijven.

Willem Dekker
Belangenbehartiger Hoormij∙NVVS & schrijver van het boek 'Leven met slechthorendheid'

Lees ook:

Publicatiedatum: 31 oktober 2022