Hersenonderzoek geeft inzicht hoe tinnitus zich vormt in het brein

Tinnitus, een oplossing is er wél. Die stelling heeft Hoormij∙NVVS voorgelegd aan ervaringsdeskundigen en (zorg)professionals. Waarom? Om inzicht te geven in de mogelijkheden als je te maken krijgt met deze - niet te genezen - aandoening. Ruim 95% van de mensen leert ermee leven. Dat geeft moed. Want we begrijpen hoe groot de invloed kan zijn op je leven. De inzichten van Jan Ost (medeoprichter en -eigenaar van Brai3n) stemmen hoopvol: “Door hersenonderzoek begrijpen we steeds beter hoe tinnitus zich in de hersenen vormt.”

"Mensen die hulp zoeken voor hun tinnitus horen maar al te vaak: “Tinnitus? Daar moet je maar mee leven, er is niets aan te doen”. Helaas veel artsen geven deze boodschap, waardoor mensen het gevoel hebben aan hun lot te zijn overgelaten. Deels is deze uitspraak correct. Het is inderdaad nog niet mogelijk om het geluid volledig te reduceren, maar dat er niets aan te doen is, is bezijden de waarheid.

Inzicht door hersenonderzoek

Dankzij hersenonderzoek begrijpen we steeds beter hoe tinnitus in de hersenen wordt gevormd. Het hersennetwerk dat verantwoordelijk is voor tinnitus bestaat niet alleen uit gebieden van het auditieve systeem. Het al dan niet betrokken zijn van gebieden die de aandacht reguleren kan de beleving van de tinnitus sterk beïnvloeden. Het salience netwerk reguleert de aandacht en bestaat uit een groep hersengebieden die relevante informatie uit de omgeving identificeren en de aandacht erop richt. Als dit netwerk gekoppeld is aan het tinnitusnetwerk ondervindt de patiënt beduidend meer hinder van het geluid. Als het brein het tinnitussignaal als ‘normaal’ beschouwt, wordt de prikkel opgenomen in het Default-mode netwerk waardoor de hersenen er alles aan doen om het geluid te blijven genereren. Daarom is het meten van de hersenenwerking met qEEG, naast het onderzoeken van het gehoor, een belangrijke informatiebron om de tinnitus van de patiënt beter te begrijpen.

Symptoom of syndroom

Als we meer mensen met tinnitus willen helpen, moet de behandeling op de persoon worden afgestemd. Het is niet nuttig om iedere patiënt gehoorapparaten aan te meten of met antidepressiva te behandelen. Daarom is het belangrijk om een onderscheid te maken tussen het tinnitussymptoom en het tinnitussyndroom. Het symptoom tinnitus duidt op de aanwezigheid van een geluid zonder dat er een geluidsbron in de omgeving aanwezig is. Meestal is de tinnitus goed te verdragen en volstaat het om aan geluidsverrijking te doen om in een stillere omgeving de tinnitus te maskeren. Als de tinnitus gepaard gaat met bijvoorbeeld slaapstoornissen, angst, depressie of continue hyperfocus dan spreken we van een tinnitussyndroom.

Behandeling met neuromodulatie

Met neuromodulatie zijn hersennetwerken op een elektrofysiologische manier te beïnvloeden, zodat bijkomende symptomen te reduceren zijn. Behandelen van de depressie, slapeloosheid of angst is vaak cruciaal om de tinnitus minder prominent te maken. Door het doorbreken van de ‘verkeerde’ hersennetwerken is het tinnitusgeluid als minder scherp waar te nemen. Naast het stimuleren van de hersenen (centrale neuromodulatie) wordt ook ingezet op perifere neuromodulatie waarbij spieren en zenuwen in de nek en de kaken worden getriggerd.

Betere resultaten

Door de tinnitus te benaderen vanuit de hersenen én vanuit de perifere zenuwen (bottom-up en top-down), bereiken we een grotere groep patiënten die geholpen kunnen worden en zijn de resultaten beter. Helaas geldt dit nog niet voor iedereen, maar bij 60% zien we een positief effect."

Jan Ost
Mede-oprichter en - eigenaar Brai3n

Lees ook:

Publicatiedatum: 07 februari 2023