Gezondheidsraad adviseert: volumeknoppen omlaag en gehoorbescherming

Hoormij∙NVVS is blij met het advies van de Gezondheidsraad. De raad is zich ervan bewust dat frequente en langdurige blootstelling aan hard geluid schadelijk kan zijn voor het gehoor. Het advies van 100 dB draagt bij aan een verlaging van het risico op gehoorschade, al blijft gehoorbescherming noodzakelijk.

De drie meest voorkomende vormen van gehoorschade zijn: gehoorverlies, tinnitus en hyperacusis (overgevoeligheid voor geluid). Gehoorschade ontstaat als gevolg van een opeenstapeling van blootstelling aan verschillende bronnen van hard geluid door de jaren heen. Doordat het proces geleidelijk verloopt openbaart de gehoorschade zich soms pas na jaren. Hierdoor is de bron lastig te bepalen. Er zijn wel schattingen: uit Nederlands onderzoek blijkt dat 54% van de jongeren in de leeftijd van 12 – 19 jaar risico loopt op gehoorschade door gebruik van persoonlijke muziekspelers en harde muziek tijdens het uitgaan.

Verlaging van het aantal decibel is prioriteit

De Gezondheidsraad adviseert de staatssecretaris om in het beleid prioriteit te geven aan de verlaging van het geluidsniveau naar 100 dB en het gebruik van gehoorbescherming. Om gehoorschade in de privésfeer te voorkomen heeft de overheid vijf beleidssporen vastgesteld. Te weten:

  • Voorkomen van onverantwoorde blootstelling aan versterkte muziek;
  • Voorkomen van te lang en te hard muziek luisteren via persoonlijke muziekspelers en oortjes;
  • Bewustwording en educatie van het publiek; 
  • Ontwikkeling van kennis over de preventie van gehoorschade; 
  • Het volgen van de ontwikkeling en prevalentie van gehoorschade (monitoring), met name bij jongeren.

Elke maatregel die bijdraagt aan een lagere blootstelling doet het risico op gehoorschade afnemen. Daarom is het niet mogelijk om een verdere prioritering van de beleidssporen aan te geven.

Verbonden partners

In het huidige convenant Preventie Gehoorschade verbinden poppodia, evenementenorganisaties, sportscholen, verenigingen, bioscopen en filmtheater zich aan de maatregelen. De horeca geeft aan zich niet te willen aansluiten bij het nieuwe convenant van 2023. Gemiddeld 95 procent van de restaurants, kroegen en discotheken zou momenteel voldoen aan de geluidsnorm die in het convenant is afgesproken. Dit blijkt volgens een woordvoerder uit een steekproef van akoestische rapporten. Zo’n rapport, waarin ook maximale normen zijn opgenomen, moet iedere horecaondernemer op laten stellen die versterkte muziek wil laten horen. Door mee te doen aan het convenant vreest de branche dat het in de papieren zal lopen. De Gezondheidsraad adviseert de staatssecretaris om zich in te spannen voor uitbreiding van het aantal partners bij een nieuw convenant. Hoormij∙NVVS dringt er bij Maarten van Ooijen op aan om dwingender in te grijpen, in de vorm van wetgeving.

Bekijk het rapport Gehoorschade door versterkte muziek door de GezondheidsraadWil je dat Hoormij∙NVVS aandacht blijft vragen voor tinnitus? Doneer dan éénmalig.

Lees ook: 

Publicatiedatum: 30 november 2022