Gemeenten opgelet: Regel gratis online tolken voor stemlokalen

Tolkcontact wil dat iedereen kan stemmen. Om deze reden mogen alle stembureaus in Nederland op 22 november 2023 gratis gebruikmaken van een online tolk Nederlandse Gebarentaal (NGT). De ideale oplossing is om op elk stembureau een tolk NGT neer te zetten, maar er zijn onvoldoende tolken om alle stembureaus te voorzien. Met Tolk op afstand (TOA) kunnen medewerkers via een smartphone of tablet direct en zonder afspraak een tolk Nederlandse Gebarentaal oproepen. De tolk vertaalt alle communicatie tussen de medewerker en de kiezer.

Via Tolkcontact kunnen gemeenten informatie opvragen of zich direct aanmelden. Na aanmelding ontvangen zij instructies en achtergrondinformatie. Een week voor de verkiezingen ontvangen deelnemende gemeenten de link en een QR-code naar het TOA-portaal. Tolkcontact hoopt met deze dienst slechthorende en dove stemmers te helpen die op het stembureau tegen een communicatie barrière aanlopen. De organisatie roept alle gemeenten op om zich zo snel mogelijk aan te melden via Tolkcontact.

Toegankelijk stemmen

Tolkgebruikers kunnen zien in welke gemeenten er toegankelijk te stemmen is. Een lijst met de aangemelde gemeenten wordt namelijk toegevoegd aan de website. Zo ontstaat er een mooi overzicht van toegankelijke stemlocaties in Nederland.

Wat is er nodig om toegankelijk te zijn?

Tolkcontact adviseert om gebruik te maken van een tablet. Een tablet is gemakkelijk neer te zetten op een tafel of een balie. Daardoor is zijn gebaren eenvoudig in beeld te brengen. Daarnaast is een stabiele internetverbinding nodig. Communiceer ten slotte met de inwoners van de gemeente dat er een tolk op afstand is.

Meer informatie?

Meer dan 500.000 Nederlanders hebben een gehoorbeperking. Lees hier tips om toegankelijk stemmen te realiseren voor slechthorende of dove mensen.

Lees ook:

Publicatiedatum: 03 oktober 2023