Evenwichtspatiënten verdienen steun

Misselijk, duizelig, zwalken, oorsuizen, onscherp zien bij beweging en onbalans kunnen te maken hebben met uitval of verminderde werking van één of twee evenwichtsorganen. Evenwicht is je belangrijkste zintuig om goed te kunnen bewegen. Huisartsen - maar ook KNO-artsen - weten zich er vaak geen raad mee. De helft van de evenwichtspatiënten krijgt een verkeerde diagnose, wat weer leidt tot verzuim en in het ergste geval arbeidsongeschiktheid. De So Stoned vragenlijst kan patiënt en arts helpen om de klachten nauwkeurig in kaart te brengen. Een stap in de goede richting in de zoektocht naar de juiste diagnose en - belangrijker nog - behandeling die het leven dragelijk maakt.

Te lang zijn duizeligheidsklachten weggewuifd met ‘het gaat wel weer over’, ‘misschien is het psychisch’ of ‘ leer er maar mee leven’. Gelukkig zien we nu een kentering. Voorwaarde is wel dat het probleem wordt (h)erkend. Waar je bij verminderd zien of horen direct verband legt met je ogen en oren, is dat bij het evenwichtsorgaan minder vanzelfsprekend. KNO-arts dr. Raymond van de Berg: “Het is moeilijk te herkennen, zelfs voor (huis)artsen. Als (huis)arts leer je dat een evenwichts-probleem draaiduizeligheid en nystagmus oplevert. Maar die klachten komen alleen voor bij een acute asymmetrie tussen de evenwichtsorganen. Bij een langzaam ontstaand en/of symmetrisch probleem kunnen hele andere klachten spelen, zoals problemen met balans, wazig zien en vermoeidheid.” Kortom, een goede diagnose is belangrijk omdat aan de klachten verschillende oorzaken ten grondslag kunnen liggen.

Geen of onjuiste doorverwijzing

Een ander probleem is dat de huisarts bijvoorbeeld niet doorverwijst voor het stellen van een diagnose en/of het verkrijgen van een behandeling. Of er is wel een verwijzing, maar naar een KNO-arts of neuroloog die niet in evenwicht gespecialiseerd is. Zelfs als patiënten hun best doen om hun klachten zo goed mogelijk te beschrijven, komt het vaak voor dat het leidt tot een misdiagnose. Ook kan er sprake zijn van meer dan één diagnose tegelijk of is het mogelijk er in de loop van de tijd een andere evenwichtsaandoening bij te krijgen, die lijkt op de eerste, maar een andere behandeling vereist. Het is niet eenvoudig.

So Stoned

De commissie Duizeligheid & Evenwicht van Hoormij∙NVVS werkte, in samenwerking met prof. dr. Floris Wuyts (UZA), aan een update van de So Stoned vragenlijst. Hiermee kan de patiënt zelf nauwkeurig de duizeligheids- en evenwichtsklachten in kaart brengen. Het draait hierbij onder andere om jargon: de ene duizeligheid is de andere niet. Welke woorden gebruik je om te beschrijven wat je symptomen zijn, om de hoeveel tijd je er last van hebt, sinds wanneer, of er sprake is van triggers en hoe lang het duurt. En hoe je die systematisch aan je (huis)arts presenteert. Een passende behandeling is hiermee een stapje dichterbij en daarmee is er zicht op een verbeterd functioneren in het dagelijks leven.

Actie - Doneer éénmalig 5 euro

Hoormij∙NVVS vraagt tijdens de internationale Balance Awareness Week (BAW) van 18 – 24 september 2022 aandacht voor (h)erkenning van zowel de symptomen als de gevolgen van duizeligheid en evenwichtsaandoeningen. En is een inzamelingsactie gestart, want evenwichtspatiënten verdienen steun!.#BAW2022

Lees ook:

Publicatiedatum: 19 september 2022