Webinar - Balans- en evenwichtsklachten

Evenementdatum: 22 september 2022

Heb je klachten op het gebied van duizeligheid en evenwicht? Je bent niet de enige: ongeveer 30% van de bevolking heeft (ooit) last gehad van duizeligheid. Tijdens dit Webinar - in de Balance Awareness Week - nemen dr. S. Geerse (KNO-arts) en dr A. Mert (revalidatiearts) je mee in de wereld van balans en evenwicht. Beide sprekers geven uitleg over de complexe samenwerking van de evenwichtsorganen, het zicht en de tastzin. Je bent van harte uitgenodigd om de online bijeenkomst bij te wonen die de Commissie Duizeligheid en Evenwicht van Hoormij·NVVS organiseert op donderdag 22 september 2022.

Balans is niet vanzelfsprekend. Als één van deze systemen niet goed samenwerkt, is een goede balans lastig en is het houden van het evenwicht voor niet vanzelfsprekend. Mensen met evenwichtsklachten moeten continu corrigeren, compenseren of extra moeite doen om overeind te blijven. Dit heeft impact op hun dagelijks functioneren. Hoewel er vele oorzaken bestaan voor balansproblemen richten dr. Geerse en dr Mert zich in dit webinar op twee evenwichtsaandoeningen:
  • Onvolledige compensatie na uitval van één van de evenwichtsorganen
  • Persisterende Positionele Perceptie Duizeligheid (PPPD)

Wat kun je verwachten?

De sprekers gaan in op het compensatiemechanisme na de uitval van één van de beide evenwichtsorganen. Denk aan antwoorden op vragen als: Wat is hiervoor nodig? Waarom gaat het bij sommige mensen mis? Ook is er uitleg over de relatief onbekende aandoening PPPD. Waardoor ontstaat deze aandoening en waardoor ontwikkelen mensen de bijbehorende klachten? Beide aandoeningen zorgen doorgaans voor chronische duizeligheid en/of balansproblemen. Patiënten zijn vaak lang op zoek naar de juiste behandeling. Er is toelichting over de diverse behandelmogelijkheden, waarbij vooral aandacht is voor de rol van een gespecialiseerde revalidatiearts, fysio- en/of oefentherapeut.

Programma

10.15 uur - 10.30 uur - Inloop deelnemers
10.30 uur - 10.35 uur - Opening door Corrine Verwer, vrijwilligerscoördinator Hoormij·NVVS
10.35 uur - 10.50 uur - Hoe werkt ons brein? > dr. S. Geerse, KNO-arts

10.50 uur - 10.55 uur - Pauze

10.55 uur - 11.10 uur - De rol van een gespecialiseerde fysiotherapeut en revalidatiearts. > dr. A. Mert, revalidatiearts
11.10 uur - 11.25 uur - Vragen uit het publiek (via chat of vooraf aangegeven)
11.25 uur - 11.30 uur - Afsluiting door Corrine Verwer

Praktische informatie

Datum en tijd

Donderdag 22 september 2022 om 10:30 uur via TEAMS

Eigen bijdrage

Leden van Hoormij∙NVVS kunnen gratis deelnemen, niet-leden betalen bij aanmelding vóór 16 september 2022 € 5,00, daarna € 7,50.

Vragen?

Stuur een bericht via Evenwicht@stichtinghoormij.nl

Deelname

Kort vóór de bijeenkomst ontvang je een link met instructies om deel te nemen aan het Webinar. Het is handig maar niet noodzakelijk om Microsoft Teams van tevoren te downloaden.

Schrijftolk

Er is een schrijftolk aanwezig.

Aanmelden

  • Of stuur een mail naar evenwicht@stichtinghoormij.nl met naam, mailadres, telefoonnummer, of je wel/geen schrijftolk nodig hebt en indien je lid bent van Hoormij∙NVVS ook het lidnummer, onder vermelding van ‘Webinar Evenwicht’. Als je vragen hebt voor de sprekers, kun je deze ook in de mail vermelden.
  • Als je geen lid bent, graag het bovengenoemd bedrag overmaken op NL82RABO0300773269 t.n.v. Stichting Hoormij te Houten onder vermelding van ‘Webinar Evenwicht 8850’ en je naam.
  • Je aanmelding is definitief na ontvangst van de deelnemersbijdrage én de aanmeldingsmail.
  • Door aanmelding ga je akkoord met de verwerking van je gegevens ten behoeve van deze bijeenkomst en het toesturen van een evaluatieformulier en follow-up na de bijeenkomst. De gegevens worden binnen een half jaar na de bijeenkomst verwijderd.
  • Indien beschikbaar maken we tijdens de bijeenkomst gebruik van een schrijftolk.