Brughoektumor, van symptomen tot behandeling
Brughoektumor, van symptomen tot behandeling

Omgaan met een brughoektumor

Meer informatie over klachten, diagnose en behandeling

Er is géén verband tussen de ernst van de symptomen en de grootte en/of groeisnelheid van de brughoektumor. Zo is het mogelijk dat een kleine brughoektumor veel en een grote brughoektumor niet of nauwelijks klachten geeft. Een vermindering van klachten wil niet zeggen dat de groei is gestopt of gestabiliseerd. De brughoektumor groeit vanuit de inwendige gehoorgang op het omhulsel (zenuwschede) van de evenwichtszenuw. Het gebied achter het oor tussen de inwendige gehoorgang en de hersenstam heet brughoek. Vanuit de hersenstam ontspringen diverse zenuwen die lopen naar delen van hoofd en romp.

Door de brughoekregio lopen twee hersenzenuwen:

1. Aangezichtszenuw

De aangezichtszenuw (ook wel zenuw nummer 7 genoemd) is een zenuw die onder andere de aangezichtsspieren aanstuurt die nodig zijn bij de mimiek in het gezicht.

2. Gehoor- en evenwichtszenuw
De gehoor- en evenwichtzenuwen samen (ook wel zenuw nummer 8 genoemd) verbindt de trilhaarcellen in het slakkenhuis met de hersenen waardoor het mogelijk wordt geluid te ervaren. De gehoor- en evenwichtszenuw lopen samen met de aangezichtszenuw in de inwendige gehoorgang in de richting van de hersenstam.

Ruimtegebrek in de gehoorgang
Een brughoektumor die in de inwendige gehoorgang rond de evenwichtszenuw begint te groeien, kan voor ruimtegebrek zorgen in de gehoorgang. De tumor voert dan de druk op het gehoorzenuw op. Dit kan klachten veroorzaken aan gehoor en evenwicht. Als de tumor verder de gehoorgang in groeit en uitkomt in de brughoekregio en de hersenstam, dan kan dit ernstiger (en in het uiterste geval: levensbedreigende) gevolgen hebben. Daarom is het belangrijk om goed in de gaten te houden hoe een brughoektumor zich ontwikkelt, zodat tijdig geconstateerd kan worden of het gezwel groeit, welke hersendelen mogelijk in het gedrang komen en wanneer een ingreep (bestraling, operatie) nodig is.

Klachten

  • GehoorverliesDe meest typische klacht bij een brughoektumor is gehoorverlies aan één oor. Gehoorklachten zijn met name dat vaak de hoge tonen minder goed worden gehoord en dat de geluiden nog wel worden gehoord, maar slecht worden verstaan.
  • Evenwichtsstoornissen - Door groei van de tumor ontstaat druk op de omliggende zenuwen, waaronder de gehoor- en evenwichtszenuw. Zodra de evenwichtszenuw in de verdrukking komt, kan een gevoel van onbalans ontstaan. Ondanks de onzekerheid vanwege een verstoord evenwichtsorgaan, is het met een goede concentratie mogelijk de meeste bewegingen te doen. Plotselinge of complexe bewegingen, zoals vooruit lopen en tegelijkertijd achterom kijken, kunnen moeilijker worden als je last hebt van dit symptoom. Ook kan het behouden van het evenwicht in het donker bemoeilijkt zijn.
  • Duizeligheid - Duizeligheid is heel gebruikelijk na een operatie, maar kan ook daarvoor voorkomen in de vorm van zware of lichte duizeling of licht gevoel in het hoofd. Doordat de functie van het evenwichtsorgaan op den duur wordt overgenomen, is de duizeligheid meestal van tijdelijke aard en zelden ernstig op de lange duur.
  • Hoofdpijn - Hoofdpijn komt veel voor bij een brughoektumor, sommigen klagen ook over een 'vol gevoel' in het oor. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de druk van de tumor.
  • Tinnitus (oorsuizen) - In hetzelfde oor waar het gehoorverlies optreedt kan ook tinnitus (oorsuizen) voorkomen. Tinnitus is het horen van een piep, brom, fluit, suis of ander geluid in één oor. Het geluid van tinnitus komt niet ‘van buiten’, maar ontstaat in de hersenen of het gehoororgaan. Helaas stopt het geluid, ook na een eventuele behandeling (bestraling, operatie), niet. Wel is het mogelijk jezelf te trainen om het geluid te negeren. Bijvoorbeeld via cognitieve gedragstherapie.
  • Gevoelloos gezicht - Sommige mensen met een brughoektumor kunnen problemen krijgen met het gelaat: het gezicht kan gevoelloos worden. Deze klacht komt met name voor bij mensen bij wie de tumor zo groot is geworden dat deze in deze richting is gegroeid van de drieling zenuw (nervus trigeminus). Een brughoektumor veroorzaakt op zichzelf zelden het ernstiger probleem van aangezichtsverlamming, ook niet als de tumor sterk met de aangezichtszenuw vergroeid is. Maar als de tumor operatief verwijderd wordt, is er een risico om de aangezichtszenuw te beschadigen, met een (al dan niet gedeeltelijke, al dan niet tijdelijke) aangezichtsverlamming. Om dat risico zo klein mogelijk te houden, worden er tegenwoordig technieken ontwikkeld om deze verlamming te voorkomen, zoals een stuk tumor laten zitten tijdens de operatie of de groei stopzetten via bestraling.
  • Meer mogelijke klachten bij een brughoektumor
  1. Omgaan met aangezichtsverlamming
  2. Tips bij aangezichtsverlamming en openstaand oog na operatie brughoektumor

Ervaringsverhalen

Vraagbaak

Ga naar onze vraagbaak

Diagnose - Heb ik een brughoektumor?
Behandeling
Medisch ABC Brughoektumor
Praten met lotgenoten via Facebook De groei van de tumor, onderzoeken, diagnose, wait en scan: dit zijn zomaar een aantal thema’s waarover op de Facebook pagina van NEBRUS wordt gesproken. Meld je aan en praat (anoniem) mee over actuele thema’s, persoonlijke kwesties en praktische zaken.