Willem Dekker, vrijwilliger Hoormij∙NVVS, benoemd tot Lid van Verdienste

Als beloning en dank voor hun bijzonder waardevolle inzet kunnen vrijwilligers van Hoormij∙NVVS een Lidmaatschap van Verdienste ontvangen. Tijdens de ALV van 13 mei 2023 viel voormalig beroepsofficier Willem Dekker deze eer ten deel. Waarom? Als erkenning voor het vele en impactvolle werk dat hij sinds 2013 heeft verricht voor Hoormij·NVVS. Zijn belangeloze inzet voor mensen met een gehooraandoening is van grote betekenis. Willem, bedankt voor je geweldige inzet en bijdrage!

Mede door zijn inbreng, loyaliteit en deskundigheid voelen mensen zich gesteund en gehoord. Hiermee heeft hij velen verder geholpen. En juist die (soms kleine) zet in de goede richting kan het verschil maken voor mensen. Al sinds 2013 is Willem Dekker actief als vrijwilliger.

Activiteiten waar hij o.a. bij betrokken is (geweest):

  • Voorlichter en voorzitter van de Hooragenda-bijeenkomsten;
  • Voorzitter van de commissie Slechthorendheid
  • Voorzitter van de werkgroep bijeenkomsten;
  • Voorzitter van de werkgroep hoorhulpmiddelen; 
  • Bijdrage aan de projecten: 
  1. Communicatie met Medici (eigen project);
  2. ZZOOR/ zinnige zorg (namens Hoormij∙NVVS afgevaardigd);
  3. Hoorschadepreventie project MINDEF van defensie – project (namens Hoormij∙NVVS afgevaardigd)
  4. Hoormaatjes (eigen project)

Auteur van het boek: Leven met slechthorendheid

In Leven met slechthorendheid - Van actief beroepsofficier naar vrijwilliger bij een patiëntenorganisatie vertelt Willem Dekker een persoonlijk verhaal. Een militair die kort voor zijn pensioen nog wordt afgekeurd vanwege zijn slechte gehoor. In het boek legt hij uit wat de impact van zijn slechthorendheid is op persoonlijk, sociaal en maatschappelijk vlak. Dit is een boek voor de 1,3 miljoen slechthorenden in Nederland, voor iedereen die iemand kent met een gehooraandoening, en voor de mensen die als vrijwilliger actief zijn in een patiëntenorganisaties. Kortom: een boek dat heel veel mensen moeten lezen. Bestellen kan hier.

Chapeau

Door zijn positieve instelling, vasthoudendheid, kennis en ervaring krijgt hij veel voor elkaar. Daar heb je vaak een lange adem voor nodig, overredingskracht en doorzettingsvermogen. Hij ziet kansen daar waar anderen vaak nog even tijd nodig hebben en gaat daar volledig voor. Willem is loyaal naar de vereniging en haar leden. Doordat hij mensen aan zich weet te binden, is zijn netwerk groot en zorgvuldig opgebouwd in de afgelopen jaren. 

Onschatbare waarde

Onze organisatie kan niet zonder actieve vrijwilligers. Zij zijn van onschatbare waarde door hun ervaringskennis en betrokkenheid bij bijvoorbeeld het organiseren van bijeenkomsten en lotgenotencontact, het geven van voorlichting, informatie en het behartigen van de belangen van de achterban. Namens de vereniging, bestuur en bureau bedankt Hoormij∙NVVS Willem Dekker zeer hartelijk voor deze jarenlange inzet.

Meld je aan!

Geïnspireerd door het verhaal van Willem? En wil jij ook van betekenis zijn voor mensen met een gehoor- en/of evenwichtsaandoening? Neem contact op met Corrine Verwer, vrijwilligerscoördinator van Hoormij∙NVVS via corrine.verwer@stichtinghoormij.nl

Lees ook:

Publicatiedatum: 16 mei 2023