Wereldwijde consensus, een belangrijke stap vooruit in de behandeling van ernstig gehoorverlies

De eerste wereldwijde consensus over het gebruik van cochleaire implantaten in de behandeling van volwassenen met een ernstig gehoorverlies, werd recent gepubliceerd in JAMA Otolaryngology. Het artikel werd geschreven door een panel van deskundigen, bestaande uit 31 hoorexperten met een chirurgische en audiologische achtergrond, afkomstig uit meer dan 13 landen. Deze auteurs hebben vervolgens wereldwijd om advies gevraagd bij vertegenwoordigers uit 7 internationale patiënten- en zorgverlenersorganisaties. Volgens Leo De Raeve, wetenschappelijk adviseur van EURO-CIU en lid van het comité van patiëntenorganisaties, is deze publicatie een belangrijke stap vooruit in de behandeling van ernstig gehoorverlies: “Cochleaire implantaten kunnen veel meer mensen met een ernstig tot zeer ernstig gehoorverlies helpen dan ooit verwacht. Velen weten niet dat een CI een hulpmiddel is dat hen kan helpen.” 

Oproep

Deze publicatie is een oproep aan alle beleidsmakers binnen de overheid, aan huisartsen, KNO-artsen en audiologen om beter te begrijpen hoe belangrijk het is om patiënten en hun omgeving recente en correcte informatie te verstrekken over de mogelijkheden van cochleaire implantatie bij een ernstig tot zeer ernstig gehoorverlies.

Effectief

Hoewel cochleaire implantaten een effectieve medische behandeling zijn voor veel volwassenen met ernstig tot zeer ernstig gehoorverlies toont onderzoek aan dat slechts 5% of 1 op de 20 volwassenen die baat zouden hebben met een cochleair implantaat, er ook daadwerkelijk één dragen.Het consensusartikel bevat 20 verklaringen voor volwassenen met een ernstig tot zeer ernstig gehoorverlies aan beide oren, ondergebracht in 7 categorieën. Alle professionele experten en het comité voor consumenten en zorgverleners gingen akkoord met de 20 verklaringen.

Mijlpaal

Volgens professor Craig Buchman, voorzitter van het expertenpanel en hoofd van Otolaryngology – Head & Neck Surgery, Washington University School of Medicine, VS, is het consensusartikel een mijlpaal in de behandeling van ernstig gehoorverlies:“Er is tot dusver nog nooit een internationale consensus geweest over de beste manier waarop ernstig tot zeer ernstig gehoorverlies bij volwassenen kan vastgesteld en behandeld worden”, zegt professor Buchman. “In dit artikel wordt de eerste wereldwijde consensus ooit beschreven over hoe we de zorgverlening voor volwassenen met ernstig tot zeer ernstig gehoorverlies kunnen optimaliseren. De aanbevelingen voor chirurgen, audiologen en zorgverleners in de hoorzorg zijn glashelder.”

Meer lezen:

Publicatiedatum: 31 augustus 2020