Wat is een Cochleair Implantaat?

Een CI (Cochleair Implantaat) is een elektronisch toestel dat aan zeer slechthorenden en doven de mogelijkheid biedt weer iets te horen. De elektrode van een CI neemt het werk van de beschadigde trilhaartjes van het binnenoor (slakkenhuis) over om geluidssignalen aan de gehoorzenuwen en vervolgens aan de hersenen te leveren.

Een Cochleair Implantaat in je oor!

Een CI bestaat uit twee delen: een extern deel, de spraakprocessor, en het interne deel, het implantaat. Het inwendige implantaat wordt operatief geplaatst, waarbij de elektroden in het slakkenhuis worden ingebracht. Het uitwendig gedeelte wordt enkele weken na de operatie aangesloten.


Wat hoor je met een CI?*

  • Wat je kunt horen met een CI is erg afhankelijk jouw gehoorsituatie voor plaatsing van een CI en is dus per persoon verschillend. Zo is het voor sommige mensen mogelijk om harde en zachte geluiden te onderscheiden, tot en met het geruis van een kopieerapparaat of het zoemen van een koelkast. 
  • Een CI biedt niet altijd de mogelijkheid om betekenisvolle geluiden te onderscheiden uit achtergrondgeruis. 
  • Met een CI is het niet altijd mogelijk om te bepalen uit welke richting het geluid komt.
  • Het is belangrijk om een auditief geheugen te hebben of op te bouwen. Geluid opvangen en vertalen en dus de ander verstaan vergt vaak nog oefening. 
  • Soms kan je met een CI ook teveel horen. Kunnen goedhorende mensen storende geluiden zogenoemd wegdrukken, met een CI kan dat niet. Dus een tikkende klok kan het luisteren naar een gesprek voor wie een CI draagt makkelijker verstoren.

CI als signaalversterker

Een CI wordt door veel mensen gezien als een wonder: het zorgt ervoor dat dove en zeer slechthorende mensen weer kunnen horen. Het CI bootst als het ware het hoorsysteem na van goedhorende mensen die over ongeveer 3.000 zintuigcellen beschikken om geluids­signalen door te geven aan ca. 30.000 zenuwuiteinden. Zeer slechthorenden en doven ontvangen en verwerken dit signaal in de regel niet. En daarvoor is een schone taak voor de CI weggelegd.


Opnieuw leren horen

Het brein kan het signaal dan duiden en vertalen. Dat is lastiger voor wie geen auditief geheugen heeft opgebouwd, omdat de gehoorde geluiden niet herkend worden. In de loop van de tijd bouw je een auditief geheugen op. Mensen met een CI moeten als het ware opnieuw leren horen. Dat roept bij velen heftige emotionele reacties op. Als kinderen of volwassenen ondanks de hulp van hoortoestellen en hoortraining nauwelijks in staat zijn tot het waarnemen van gesproken taal, kan een cochleair implantaat uitkomst bieden.

*Disclaimer:

Deze opsomming is een algemene indruk. Wie wat hoort met een CI verschilt per persoon.

Lees het hier!

Hoe verloopt een CI-operatie?

Bekijk de website van OPCI

Meer informatie nodig over een CI?

Kijk in onze Vraagbaak voor antwoorden op veelgestelde vragen over CI

Heb je een vraag over CI?