Veel media-aandacht voor Week van het Oorsuizen

De jaarlijkse bewustwordingscampagne voor tinnitus die Hoormij∙NVVS organiseert tijdens de Week van het Oorsuizen is goed opgepakt door de media. Dit jaar heeft tinnitus letterlijk een gezicht gekregen door het fotografieproject van John Arkes. Hij maakte vijftien portretten. De beelden zijn aangrijpend. Gewone mensen, met een neutrale uitstraling, tegen een grijze achtergrond. Met voor zich een afbeelding van hun eigen geluid. Van tjilpende krekels, triangels, slijpende zaagmachines tot de ruisende zee en hele blazersensembles. Op één van de foto’s staat een mannetje van tien met in zijn handen een angstaanjagend beeld van een demon. ‘Doe maar zo eng mogelijk’ had hij tegen John gezegd. Het geluid dat hij constant hoort, maakt hem bang. Doel van de campagne is om meer bewustwording en begrip te creëren.

We lichten er een paar uit.

 
 
 
  


Ook RTV Rijnmond, RTV Utrecht en RTV Apeldoorn besteedde er aandacht aan. En betrokken organisaties op het gebied van (slecht) horen verspreidde actief de berichten via social media. Zoals onder meer: GGMD, Slechthorend Amsterdam, Kentalis, NVAB en Hoorzaken. Veel bezoekers wisten Hoormij∙NVVS te vinden. Tijdens de week van het oorsuizen is een piek zichtbaar in het website-bezoek.

 Aansprekende filmpjes

Ook de filmpjes waarin Jasper, John, Sandra en Henk laten zien van welk geluid ze last hebben werden veelvuldig bekeken en gedeeld.
Publicatiedatum: 07 februari 2021