Universiteit Hasselt (België) start grootste onderzoek naar tinnitus ooit

Welke levensstijlfactoren spelen een rol bij de ontwikkeling van oorsuizen of tinnitus en wat zorgt ervoor dat de klachten verergeren als je eenmaal aan de gehooraandoening lijdt? De faculteit Revalidatiewetenschappen van UHasselt start met het grootste onderzoek rond tinnitus ooit. “We willen zowel patiënten als mensen die niet aan tinnitus lijden online bevragen over hun levensstijl. Zo krijgen we zicht op welke factoren impact hebben op de gehooraandoening”, zegt. prof. dr. Sarah Michiels. Iedereen vanaf 18 jaar kan meedoen.

800.000 Vlamingen lijden officieel aan de gehooraandoening tinnitus, en daar komen er ieder jaar 61.000 nieuwe patiënten bij. In Nederland gaan we uit van ongeveer 1 miljoen mensen die last hebben van tinnitus. Vrijwel ieder moment van de dag krijgen zij te maken met oorsuizen en horen ze een geluid waarvoor er geen externe aanleiding is zoals een fluittoon, een pieptoon of het geluid van de zee. “En bij deze grote groep mensen ontwikkelde tinnitus echt niet alleen door een blootstelling aan lawaai of gehoorverlies. Meestal ontstaat het door een combinatie van factoren. Zo is vaak te zien dat patiënten al langer licht leeftijdsgebonden gehoorverlies hebben, maar pas tinnitus ontwikkelen in een periode van veel stress. Ook andere factoren spelen een rol. In de bevraging gaan zij op zoek naar de factoren die impact hebben op de ontwikkeling van tinnitus, en welke de aandoening verergeren als iemand eenmaal aan tinnitus lijdt.

Enquête

De faculteit Revalidatiewetenschappen van UHasselt ontwikkelde als eerste een grootschalige online enquête rond tinnitus. Gedurende drie jaar willen zij zoveel mogelijk mensen halfjaarlijks deze enquête laten invullen. “In de vragnelijst polsen we heel breed naar levensstijlfactoren. Het gaat hierbij enerzijds om blootstelling aan lawaai, maar ook over eetgedrag, drinkgedrag, roken, gevoeligheid voor stress, medicijngebruik, chronische aandoeningen, virale infecties (zoals een covid-besmetting) en de mate waarin iemand fysiek actief is”, zegt prof. dr. Sarah Michiels, hoofd van het onderzoek. Van cafeïne in koffie, energiedrinks of cola weten we dat het tinnitus luider maakt bij patiënten.

Cafeïne en lichaamsbeweging

Ze vervolgt: "Met dit grootschalige onderzoek willen we te weten komen of cafeïne ook een rol speelt in het ontstaan van tinnitus. Maar evengoed of mensen met obesitas of mensen die weinig fysiek actief zijn, gevoeliger zijn om tinnitus te krijgen. “De gemiddelde patiënt die lijdt aan tinnitus is nu 50 jaar, maar we zien dat steeds meer jongeren deze klachten ontwikkelen. Doordat er in de meeste gevallen geen behandeling is voor tinnitus die de aandoening helemaal laat verdwijnen, gaan moeten zij de rest van hun leven met tinnitus leren leven. Het is dan ook belangrijk om te weten welke factoren de symptomen van tinnitus verergeren of net verminderen.”

Aanbevelingen

Berekeningen stellen dat tinnitus de maatschappij jaarlijks 4.2 miljard euro kost aan directe en indirecte kosten. “Hoewel sommige mensen weinig hinder ondervinden, is er ook een grote groep die door tinnitus arbeidsongeschikt worden, in een depressie belanden of zelfs zelfmoord plegen”, zegt prof. dr. Dominique Hanssen. Met de resultaten willen de onderzoekers dan ook aanbevelingen aanreiken. “Als blijkt dat fysieke activiteit helpt tegen de ontwikkeling van tinnitus, kan dit een extra stimulans zijn om het sporten te stimuleren. Dat moet de maatschappelijke kost helpen drukken.”

Meer informatie en deelnemen

Kijk voor meer informatie en deelnemen op de UHasselt

Lees ook:

Publicatiedatum: 17 mei 2022