Twee op de vijf Nederlanders heeft ervaring met gehoorverlies

Zondag 3 maart 2024 is het World Hearing Day, een dag om meer aandacht te vragen voor de 466 miljoen mensen wereldwijd die leven met gehoorverlies. Dit jaar staat het thema 'Let's make ear and hearing care a reality for all!' centraal, gekozen door de World Health Organisation. Om die reden organiseert het oorfonds met ondersteuning van acht andere organisaties (waaronder Hoormij∙NVVS) een benefietevenement om niet alleen aandacht te vragen voor mensen met gehoorproblemen, maar ook om meer geld op te halen voor onderzoek.

In Nederland heeft het Oorfonds het initiatief genomen om in het kader van World Hearing Day een onderzoek uit te laten voeren door Ruijgrok onderzoek en advies. De meest opvallende uitkomsten:

 • 42% van de ondervraagden geeft aan zelf ervaring te hebben met slecht horen
 • 56% van de ondervraagden denkt dat een bril geaccepteerd ie en een hoortoestel niet
 • 86% van de mensen die slechthorend is weet NIET of het erfelijk is.
 • 88% van de ondervraagden weet niet dat er verband is tussen slechter horen en dementie. Slecht horen kan de kans op dementie vergroten.
 • 70% van de ondervraagden vindt oordopjes bij festivals niet suf.
 • 87% van de ondervraagden neemt maatregelen om hun gehoor te beschermen.
 • 56% van de jongeren tussen de 25 en 34 jaar draagt geluidbescherming bij festivals.

Opvallende uitspraken:

 • Ik ben eigenlijk al te laat. Vroeger was daar nog niet zoveel aandacht voor. Het is nu nooit meer stil in mijn oren. Ik hoor nog steeds goed maar die piep is irritant.’
 • Tinnitus is echt mijn grootste nachtmerrie.”
 • Als het niet erger wordt, red ik mij er wel mee.”
 • Een hoortoestel staat raar.”
 • Geen gehoor is geen sociaal leven.

Meer geld voor ooronderzoek

Het Oorfonds neemt het voortouw in het aankaarten van gehoorproblematiek door niet alleen bewustwording te creëren, maar ook door middel van concrete acties. Zo organiseert het fonds, in samenwerking met acht andere stichtingen en gerenommeerde artiesten als Lee Towers, Jamai en Jeroen van der Boom, een feestelijke benefietmiddag op 3 maart 2024 in Amsterdam.

Hoortoestel lost gehoorverlies niet (helemaal) op

Het Oorfonds is opgericht om geld in te zamelen voor meer wetenschappelijk onderzoek naar het voorkomen en genezen van gehoorproblemen. Er wordt te weinig onderzoek gedaan. Dat komt deels omdat het slechter horen geaccepteerd wordt. Bovendien wordt het hoortoestel gezien als oplossing, als medicijn, en dat is een verkeerde aanname. Dr. Ronald Pennings, KNO-arts in het Radboudumc, benadrukt het belang van meer onderzoek en bewustwording. Hij stelt dat het toenemende aantal slechthorenden een serieus probleem vormt en dat meer inzicht nodig is ten behoeve van preventie, behandeling en genezing. Op dit moment zijn er al meer dan 2 miljoen mensen in Nederland slechthorend. Daarnaast is er een grote groep van maar liefst 1,8 miljoen mensen die altijd en piep of suis ervaren. Een aanzienlijk deel van deze groep wordt hierdoor ernstig belemmerd in hun dagelijks leven.

Preventie

Het Oorfonds vraagt, evenals haar partners, ook aandacht voor preventie van gehoorverlies. Gehoorverlies is (deels) te voorkomen.
Denk aan:

 • Niet slapen terwijl je naar muziek luistert met oordopjes in.
 • Het gebruik van gehoorbescherming bij langer dan 8 uur lawaai van meer dan 85 decibel.
 • Informatie over erfelijke aandoeningen. Vraag het na mij familie. In de helft van de gevallen is gehoorverlies erfelijk.
 • Contact opnemen met een zorgprofessional als je signalen van gehoorverlies merkt, zoals moeite om andere mensen te horen, aanhoudend gezoem in je oren of de behoefte om voortdurend het volume van je elektronische apparaten te verhogen.

Het Oorfonds is een jonge stichting, opgericht door mensen die zelf slechthorend zijn en volledig afhankelijk van giften. Doneer om kom naar het Benefietevenement. Er zijn nog kaarten beschikbaar.

Over het onderzoek

Dit onderzoek is in opdracht van het Oorfonds uitgevoerd door Ruigrok onderzoek en advies. De doelgroep bestaat uit Nederlanders van 18 jaar en ouder en de steekproef is representatief naar leeftijd, geslacht, en opleidingsniveau. Representativiteit is verkregen door middel van quotering tijdens de dataverzameling. Als steekproefkader is gebruik gemaakt van het panel van Panelclix, in totaal hebben n=1.045 respondenten tussen 29 januari en 6 februari een online vragenlijst ingevuld. Het onderzoeksrapport is via deze link te bekijken. Ondersteunde organisaties: Partners: Hoormij∙NVVS, Plots Doven, Artists Against Tinnitus, DFNA21, De negende van..., Foss ouders, Ushersyndroom en FODOK.Publicatiedatum: 29 februari 2024