Teaching Deaf Learners

Lesgeven aan slechthorende en dove leerlingen is niet hetzelfde als lesgeven aan leerlingen die horen. Dit prikkelende uitgangspunt staat centraal tijdens het 3e internationale congres Teaching Deaf Learners. Dit congres biedt belangrijke, nieuwe inzichten en aanbevelingen voor leerkrachten die leerlingen met een gehooraandoening in hun klas hebben. Dit jaar vindt het congres plaats van 6 tot en met 8 november 2019, in de Philharmonie in Haarlem. Teaching Deaf Learners wordt net als de voorgaande edities georganiseerd door Kentalis samen met het National Technical Institute for the Deaf en Oxford University Press.

Slechthorende en dove leerlingen steeds vaker naar regulier onderwijs

Sinds de invoering van Passend Onderwijs volgen slechthorende en dove leerlingen steeds vaker onderwijs op reguliere scholen in plaats van speciale scholen. Prof.dr. Harry Knoors van Kentalis: “Vaak wordt gedacht dat het wel goed komt als je een slechthorend of doof kind in het regulier onderwijs een gebarentolk of geluidsversterkingsapparatuur geeft. De praktijk laat zien dat er echter veel meer nodig is.” Meer dan 30 nationale en internationale sprekers praten de deelnemers bij over de ontwikkelingen binnen het onderwijs aan deze groep leerlingen. Ook wordt er stil gestaan bij recente onderzoeksresultaten en praktijkervaringen en zijn er 30 posterpresentaties te volgen.

Divers programma

Het congres kende zijn debuut in 2014 en een succesvol vervolg in 2017. Het congres trekt gemiddeld zo’n 250 deelnemers uit ruim 30 verschillende landen. De sprekers komen uit diverse hoeken van de wereld. Bijzonder thema dit jaar is het ‘perspectief vanuit de niet-Westerse landen’. Zo zijn er alleen al in Nederland steeds meer slechthorende en dove vluchtelingen- en migrantenkinderen aan wie les wordt gegeven. De ouders (en soms zijzelf ook) komen uit niet-Westerse landen. Juist dan is het goed om te weten hoe in landen van herkomst aangekeken wordt tegen doofheid, opvoeding en onderwijs, en wat de landen van elkaar kunnen leren.

Bron: Kentalis

Publicatiedatum: 05 november 2019