Steun evenwichtspatiënten voor meer onderzoek en betrouwbare voorlichting

Draaierig, misselijk, suizende oren, niet op je benen kunnen staan? Heb je klachten op het gebied van duizeligheid en evenwicht? Je bent niet de enige: ongeveer een op de vijf heeft er (ooit) last van gehad. Vestibulaire migraine, de Ziekte van Ménière, neuritis vestibularis of andere evenwichtsaandoening zijn vaak onzichtbaar voor de buitenwereld, maar kunnen je leven volledig ontwrichten. Hoormij∙NVVS vraagt aandacht voor (h)erkenning van zowel de symptomen als de gevolgen van evenwichtsaandoeningen. Onderzoek, lotgenotencontact en betrouwbare voorlichting zijn hard nodig. Evenwichtspatiënten verdienen steun. Doneer eenmalig voor 5 euro! Fijn dat je helpt!

Hoormij∙NVVS zet alles op alles om mensen met duizeligheids- en evenwichtsproblematiek verder te helpen. Tijdens de  Balance Awareness Week (BAW) van 18 tot 24 september 2022 vragen we extra aandacht voor (h)erkenning van zowel de symptomen als de gevolgen van evenwichtsaandoeningen. 

Puzzelen voor de juiste diagnose

Mensen met een evenwichtsaandoening vinden soms geen (h)erkenning bij een arts. De huisarts verwijst bijvoorbeeld niet door voor het stellen van een diagnose en/of het verkrijgen van een behandeling. Of er is wel een verwijzing, maar naar een KNO-arts of neuroloog die niet in evenwicht gespecialiseerd is. Zelfs als patiënten hun best doen om hun klachten zo goed mogelijk te beschrijven, komt het regelmatig voor dat de (huis)arts een verkeerde diagnose stelt. Kortom, huisartsen komen er vaak niet uit. Het is ook niet zo gemakkelijk. Er kan sprake zijn van meer dan één diagnose tegelijk. Ook is het mogelijk er in de loop van de tijd een andere evenwichtsaandoening bij te krijgen, die lijkt op de eerste maar een andere behandeling vereist. 

Je kunt ook zelf iets doen om de diagnose te bespoedigen. Het draait hierbij onder andere om jargon: de ene duizeligheid is de andere niet. Welke woorden gebruik je om te beschrijven wat je symptomen zijn. En hoe presenteer je die systematisch aan je (huis)arts. Daar is een hulpmiddel voor: So Stoned vragenlijst. Daarnaast kun je een uitdraai maken van informatie over bepaalde aandoeningen die op betrouwbare websites staan en deze met je arts bespreken.

Zicht op evenwicht

De laatste tien jaar is in de medische wereld meer aandacht voor evenwichtsaandoeningen. En is er internationale erkenning voor nieuwe diagnoses. De diagnose ‘Ménière’ was vaak een vergaarbak voor onverklaarde klachten van draaiduizeligheidsaanvallen, slechthorendheid en oorsuizen. Met voortschrijdend inzicht is duidelijk dat een flinke groep mensen die in het verleden de diagnose ‘ziekte van Ménière’ kregen, (bijvoorbeeld) de aandoening vestibulaire migraine blijkt te hebben. Hoormij∙NVVS zet de soorten evenwichtsaandoeningen voor je op een rij: zicht op evenwicht.

Publicatiedatum: 25 juli 2022