Standpunt Stichting Hoormij op behandeling tinnitus via akoestische neuromodulatie

Als tinnitus, ofwel oorsuizen, serieuze vormen aanneemt, beïnvloedt dit je leven op een negatieve manier. Iemand met ernstige tinnitus wil maar één ding: van de tinnitus worden verlost. Daarom staat Stichting Hoormij open voor nieuwe ontwikkelingen rondom het behandelen van tinnitusklachten. Het promoten van therapieën doet Stichting Hoormij alleen als door onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek is bewezen dat een therapie daadwerkelijk positieve resultaten oplevert. Dat is tot nu toe wel het geval bij sommige gedragstherapieën, maar helaas nog niet bij behandeltherapieën. Ook niet bij akoestische neuromodulatie. 

Circa 1 op de 10 mensen heeft last van een continue piep, brom of suis in de oren. Een geluid dat er in werkelijkheid niet is, maar wel door die persoon in het hoofd wordt waargenomen. Blijft het bij een zacht geluid, dan kan het vaak worden genegeerd. Naarmate het geluid harder wordt, neemt de last toe. Het heeft invloed op je dagelijkse functioneren, verstoort je slaap en kan iemands leven gaan beheersen. 

Nieuwe ontwikkelingen zijn nodig

Gezien de ernst van deze gehooraandoening juicht Stichting Hoormij nieuwe ontwikkelingen toe, die mensen helpen bij het verminderen of zelfs geheel laten verdwijnen van de klachten. Als Stichting Hoormij willen we mensen met tinnitus graag gedegen advies geven om hen zo te ondersteunen, te versterken en hun zelfredzaamheid te verhogen. Om geen valse verwachtingen te scheppen en mensen (ook financieel) te beschermen, stellen we ons daarbij op het standpunt dat we nieuwe ontwikkelingen alleen promoten als deze aantoonbaar effectief zijn, via onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek of practice based. Om onderzoek te stimuleren, hebben we onder meer een tweejaarlijkse scriptieprijs in het leven geroepen.

Akoestische neuromodulatie (nog) niet bewezen

Tot nu toe is helaas nog geen behandeltherapie gevonden waarbij wetenschappelijk is aangetoond dat deze daadwerkelijk  tinnitus wegneemt of vermindert. Ook bij akoestische neuromodulatie ontbreekt het wetenschappelijke bewijs. Akoestische neuromodulatie is een methode waarbij de tinnitus minder zou moeten worden door het aanbieden van bepaalde geluiden. Recent wetenschappelijk onderzoek in Engeland (Nottingham) naar akoestische neuromodulatie zet nog vraagtekens bij deze behandelmethode. Er is twijfel of geen sprake is van een zogenaamd placebo-effect; een onbedoeld positief psychisch effect dat optreedt door vertrouwen in de werking van een behandeling, zonder dat de behandeling zelf ‘geneest’. Op dit moment is Beter Horen de enige aanbieder van deze behandelmethode in Nederland.

Eigen keuze maken

Wij beseffen daarbij dat een behandelmethode wellicht niet voor alle mensen met tinnitus effect kan hebben, maar mogelijk wel voor een nader te duiden groep patiënten met een specifieke vorm van tinnitus. Ook beseffen we dat het moeilijk is om op een goede wijze een placebo-situatie te creëren. Maar nader onderzoek willen wij stimuleren. Ook willen we graag meer inzicht in mogelijke negatieve effecten van de methode, zoals verergering van de klachten. Uiteraard staat het tinnituspatiënten vrij zelf een keuze te maken voor wel of niet behandelen via deze methode. Stichting Hoormij verwacht wel dat tinnituspatiënten ondertussen eerlijk en objectief worden geïnformeerd, ook over de twijfels die er bestaan over de effectiviteit van de behandeling.

Gedragstherapie wel bewezen effectief

Van cognitieve gedragstherapie is al wel bewezen dat dit een positief effect heeft op het verminderen van de tinnitusklachten. In deze therapie wordt tinnituspatiënten geleerd hoe ze kunnen omgaan met de tinnitus en hoe ze er meer grip op kunnen krijgen. Daarbij wordt niet het geluid gedempt of weggenomen, maar de last ervan verminderd. 

Bovenstaand bericht hebben we al in 2017 geplaatst, maar brengen we opnieuw onder de aandacht naar aanleiding van de recente bevindingen van de reclamecodecommissie.

Kijk voor meer informatie op www.stichtinghoormij.nl/tinnitus

Publicatiedatum: 14 januari 2019