Slechthorend én sporten? Kijk op Ongehoordsportief.nl

Sport is fantastisch om te doen en te beleven. Dat geldt voor iedereen. Het vergroot de fysieke en mentale fitheid. Sport is ook contact maken met anderen, van elkaar leren, een passie delen, grenzen verkennen en bovenal plezier hebben. De sportparticipatie van mensen met een auditieve beperking blijft echter achter bij die van mensen zonder beperking. Ongehoord Sportief wil hier iets aan doen.

Mensen met een auditieve beperking sporten minder dan mensen zonder deze beperking. Dat is jammer. Bekijk de video’s op de website die laten zien hoe slechthorenden en doven, met horenden samen kunnen sporten. De ambassadeurs helpen je graag verder om voor jou een leuke sport te vinden. Neem contact met ze op! Bekijk de video’s waarin trainers vertellen hoe zij met auditief beperkte sporters samenwerken. En als jij zelf een trainer bent, laat je inspireren. Het doel is dat iedereen op een plezierige manier kan sporten.“

Samenwerking

Ongehoord Sportief is een samenwerkingsverband tussen partijen uit de sport (Gehandicaptensport Nederland en de KNDSB) en partijen met expertise over de doelgroep auditieve beperking, zoals Kentalis). Gezamenlijk gaan wij de uitdaging aan om de sportparticipatie onder mensen met een auditieve handicap te verhogen en de belemmeringen uit de weg te halen. Dat de sportparticipatie achterloopt is in deze factsheet te lezen.

Publicatiedatum: 29 september 2022