Slechthorend en een burn-out voorkomen

Slechthorende werknemers hebben een grotere kans op het ontwikkelen van een burn-out dan hun horende collega’s. Uit literatuuronderzoek blijkt dat er acht risicofactoren zijn: vermoeidheid en herstelbehoefte, gebrek aan kennis over de gevolgen van gehoorverlies, rumoerige of lawaaiige werkplek, het niet of slecht kunnen verstaan van gesprekken, gevoel van onveiligheid, gebrek aan regelmogelijkheden, weinig sociale steun collega's en/of leidinggevende en stigma. De belangrijkste is de grote luisterinspanning, die voor een hoge herstelbehoefte zorgt. Uit het onderzoek van Esther van der Velden, in opdracht van Hooridee, werd duidelijk dat het hebben van kennis over de link tussen gehoorverlies en vermoeidheid ten grondslag ligt aan preventie van burn-out onder slechthorende werknemers.

Daarnaast zijn er vijf beschermende factoren:

  1. bevlogenheid op de werkvloer
  2. job crafting (Job crafting betekent dat je zelf je functie beter vorm geeft, zodat het werk beter aansluit op persoonlijke behoeftes en sterke kanten)
  3. gebruik van hoortoestellen en hulpmiddelen
  4. kennis over de gevolgen van gehoorverlies
  5. open zijn en een proactieve houding.

Audiologisch maatschappelijk werkers en hoorcoaches besteden voldoende aandacht aan bijna al deze risico- en beschermende factoren als zij mensen zien met burn-outklachten. Alleen de risicofactor ‘gevoel van onveiligheid’ blijft enigszins onderbelicht. Daarnaast is het volgens hen ook nodig om breder te kijken dan alleen het gehoorverlies en de burn-out. Dus ook naar bijvoorbeeld de privésituatie.

Voorkomen van een burn-out

Om burn-out te voorkomen, hebben slechthorenden behoefte aan goede informatievoorziening over de impact van gehoorverlies, bijvoorbeeld vanuit arbeidsdeskundigen en audiciens. Daarnaast is er behoefte aan de mogelijkheid om (gedeeltelijk) thuis te kunnen werken. Audiologisch maatschappelijk werkers en hoorcoaches hebben behoefte aan meer bekendheid over (gevolgen van) gehoorverlies, zowel bij slechthorenden zelf, als ook bij verschillende betrokkenen (bijvoorbeeld een arbo-arts).

> Lees de hele afstudeerscriptie 'Horen wat werkt' van HBO studente Esther van der Velde.

Publicatiedatum: 29 juli 2021