Oproep invullen enquête: Hoe ziet de zorg bij de audicien eruit?

Goed horen en kunnen communiceren zijn in het dagelijks leven belangrijk. Goede hoortoestellen maken het mogelijk om (weer) te functioneren in de maatschappij. Maar hoe ziet de zorg bij de audicien er vervolgens uit? Laat je stem horen en vul deze vragenlijst in.

Ben je slechthorend en heb je in de afgelopen twee jaar hoortoestellen aangeschaft? Dan willen wij je vragen deze vragenlijst in te vullen. Onderzoekers willen weten hoe de zorg bij de audicien er in de praktijk uit ziet. Volgt de audicien het protocol? Was er aandacht voor jouw situatie? De vragenlijst is in te vullen tot vrijdag 2 april 2021.

Start met invullen 

Wat kun je verwachten?

De onderzoekers willen graag weten welke zorg de audicien je heeft gegeven bij het kopen van de hoortoestellen. De vragen gaan over (1) hoe je de hoortoestellen hebt gekozen, (2) hoe de instelling van de toestellen is gegaan bij de audicien en (3) of de audicien nog andere zorg heeft geboden nadat je de toestellen gekocht hebt. Zorginstituut Nederland gebruikt de resultaten van dit onderzoek om na te gaan of en hoe de zorg te verbeteren is.

Hoe is zorg voor slechthorenden te verbeteren

Hoormij∙NVVS ondersteunt het onderzoek naar Zinnige Zorg. Met Zinnige Zorg brengt het Zorginstituut in beeld hoe de zorg die vanuit het basispakket wordt vergoed, in de praktijk wordt geleverd. En vooral: wat er nog beter kan in het zorgtraject voor mensen met slechthorendheid. Want iedereen moet erop kunnen rekenen dat hij of zij goede hoorzorg ontvangt. Door overdiagnostiek en overbehandeling kun je zorg krijgen die niet nodig is. Maar andersom is ook het geval: we willen ook niet dat iemand te weinig behandeling krijgt. Dit onderzoek moet tot verbeteracties leiden. Zodat iedereen de zorg en aandacht krijgt die nodig is.

Jouw ervaring levert ons veel informatie op en is daarom belangrijk! Alvast bedankt voor jouw deelname! 

Publicatiedatum: 25 maart 2021