OPCI Contactdag Heythuysen opnieuw een succes

Onafhankelijk Platform Cochleaire Implantatie, OPCI, behartigt de belangen, geeft voorlichting en draagt zorg voor lotgenotencontact voor mensen met een cochleair implantaat en voor mensen die een cochleair implantaat overwegen. Voor de twaalfde keer organiseerde OPCI de jaarlijkse contactdag in het Limburgse Heythuysen. Het thema van dit jaar was: 'CI en Balans'. Hiervoor was Joost Stultiens, arts-onderzoeker verbonden aan het Universitair Medisch Centrum Maastricht, uitgenodigd. Hij vertelde over evenwichtsproblematiek. Marianne Hoge heeft de ziekte van Ménière en een CI, zij vertelde haar ervaringsverhaal. Naast de lezingen waren (zoals gebruikelijk) leveranciers aanwezig en was er de mogelijkheid om informatie uit te wisselen.

Stultiens gaf een korte uitleg over hoe het evenwichtsorgaan werkt. Er zijn verschillende ‘soorten’ duizeligheid te onderscheiden. Zo heb je positieduizeligheid, na bijvoorbeeld bukken, je kunt duizelig zijn door de ziekte van Ménière, door een ontsteking, door migraine of door het uitvallen van een of beide evenwichtsorganen. Ook dit uitvallen kan diverse oorzaken hebben. Na een CI-operatie is er ook een kleine kans dat je meer last van duizeligheid kunt hebben. Andersom kan het ook zo zijn dat je juist minder duizeligheidsklachten ervaart. Waarom dat zo is, wordt nog onderzocht. Door middel van filmpjes werd duidelijk wat het betekent als je geen goed werkend evenwichtsorgaan meer hebt. Vooralsnog is er nog geen behandeling mogelijk bij algehele uitval. Wel zijn er therapieën mogelijk om ermee om te leren gaan. Als de uitval langzaamaan gaat, zijn de klachten meestal anders van aard. Dan kun je bijvoorbeeld niet meer scherp zijn tijdens bewegingen zoals fietsen of hardlopen.

In de pauze was er tijd om met elkaar in gesprek te gaan, iets wat altijd erg wordt gewaardeerd. Na de pauze beantwoordde de heer Stultiens vragen van bezoekers.

Ervaringsverhaal

Daarna was er een lezing door Marianne Hoge. Zij heeft ruim veertig jaar Ménière en sinds 2010 een CI. Zij vertelde nog wat meer over de verschillende soorten duizeligheid. Marianne benoemde verschillende oorzaken. Een groot onderscheid moet gemaakt worden tussen plotselinge, op zichzelf staande vormen van duizeligheid en aanvallen die steeds terugkomen. Onder de eerste categorie vallen duizeligheden als gevolg van bijvoorbeeld een ongeval, een ontsteking of een hersenbloeding. Ook de ziekte van Ménière hoort hierbij. Aanvallen van (draai)duizeligheid die steeds terug keren kunnen in duur variëren van enkele seconden tot ongeveer een etmaal, mede afhankelijk van de oorzaak. Een aandoening die vrij regelmatig voorkomt, vooral bij ouderen, is positieduizeligheid (BPPD). De oorzaak ligt in losliggende kristallen (gruis) in het evenwichtsorgaan. De duizeligheid kan je zomaar overvallen, door een beweging te maken met je hoofd, zoals omdraaien in bed of iets oprapen. Een KNO-arts of fysiotherapeut kan een zogenaamde Epley-beweging met je doen, waarna de duizeligheid weggaat. Een andere aandoening waarbij duizeligheid een van de symptomen is, is de ziekte van Ménière.

Leveranciers en standhouders

Uiteraard waren ook alle standhouders weer aanwezig en werden goed bezocht: De fabrikanten Advanced Bionics, Cochlear, Med-El en Oticon Medical. Daarnaast waren aanwezig Phonak, Multi Care Systems en, voor het eerst dit jaar, Tolkcontact.

Lees het uitgebreide verslag op de website van OPCI.

Bron: OPCI

Relevante links

Publicatiedatum: 10 oktober 2019