OPCI staat geweldig op de kaart

Hennie Epping, voorzitter CI (OPCI): 'Toen ik in 2004 helemaal doof werd en iemand zei: ‘Misschien is een CI (cochleair implantaat) wel wat voor u?’, was dat de eerste keer dat ik hiervan hoorde. Nadat ik mijn revalidatie met succes had voltooid, mijn werk weer kon doen en thuis en elders weer gesprekken kon voeren, dacht ik: ‘Ik wil dat anderen ook weten dat een CI bestaat en wat het je kan brengen.’

Om die reden werd ik in 2008 lid van de toenmalige Commissie CI van de NVVS. OPCI bestond toen ook al. Doordat er veel overlap was, werd in 2013 besloten om samen te gaan. OPCI kreeg een nieuwe structuur met een stuurgroep, een werkgroep belangenbehartiging en een werkgroep voorlichting en lotgenotencontact, waaronder de redactie van de website. Ik werd gevraagd het voorzitterschap op me te nemen. Dat deed ik graag. Wat mijn taken inhouden?

Als voorzitter leid ik vergaderingen om de continuïteit en de terugkoppeling naar de stuurgroep te waarborgen. En ik ben betrokken bij alle activiteiten. Niet overal in een actieve rol. Dat kan ook niet, maar ik ben heel blij dat onze vrijwilligers allerlei taken voor hun rekening nemen en ik op afstand kan meekijken. Denk aan de landelijke contactdagen. Ik weet dat ze er zijn, maar de organisatie ervan ligt bij anderen.

Voor de buitenwereld ben ik het aanspreekpunt van OPCI. Ondersteuningsverzoeken voor onderzoek op het gebied van CI zie ik het eerst. De uitwerking doen we uiteraard weer samen. De CI-producenten zijn belangrijke partners van OPCI. We hebben goed contact met elkaar. Bijeenkomsten in binnen- en buitenland bezoek ik samen met anderen, evenals bijeenkomsten om ons netwerk verder uit te breiden. Ook zijn de contacten met de CI-centra van groot belang. Die zijn zonder meer goed te noemen: de centra weten ons te vinden en vice versa. Dat blijkt wel uit de samenwerking met het Radboudmc als het gaat om de wachtlijstproblematiek.

Vanaf 2013 hebben we hard gewerkt om OPCI goed op de kaart te zetten. En ik kan, niet zonder trots, zeggen dat dit samen met alle vrijwilligers van OPCI geweldig gelukt is. Als er ergens in het land gesproken wordt over CI, dan komen ze bij ons terecht!

Relevante links

Door: marjolijn Publicatiedatum: 25 februari 2019