Nieuwe gespreksgroepen Cholesteatoom in oktober

Cholesteatoom is een zeldzame aandoening waarbij zich in het middenoor huidcellen en talg ophopen die afkomstig zijn van een ingroei vanuit het trommelvlies en diep uit de gehoorgang. Het wordt omschreven als een goedaardige tumor, een chronische middenoorontsteking of een parelgezwel. En deze aandoening is een ‘underdog’, omdat het niet veel voorkomt. Voor diegene die deze aandoening krijgen, is de impact op de kwaliteit van leven echter groot. Patiëntenorganisatie Hoormij∙NVVS organiseert gespreksgroepen voor volwassenen en ouders (van een kind met cholesteatoom) om advies te geven en om tips met elkaar uit te wisselen.

Top 3 van klachten

  1. gehoorverlies
  2. loopoor
  3. gevoel van druk op het oor

Schade aan gehoorbeentjes

Als het cholesteatoom groeit, dan zijn er twee redenen waarom de gehoorbeentjes kapotgaan. Ten eerste door de druk van de groeiende ophoping en ten tweede door de witte bloedcellen die erheen gaan om te ‘vechten’. Ze scheiden agressieve stofjes uit om de infectie op te ruimen en die tasten ook het bot aan. Het is echt een wolf in schaapskleren. Het groeit héél langzaam en is moeilijk te onderscheiden van een ‘gewone’ middenoorontsteking. De gehoorbeentjes bestaan uit een drie-eenheid: hamer, aanbeeld en stijgbeugel. Beschadigt de verbinding waarmee ze aan elkaar vastzitten, dan kan dit leiden tot slechthorendheid. Als de ontsteking uitbreidt, kunnen er ook ernstigere gevolgen optreden, zoals doofheid en aangezichtsverlamming. Dit is omdat het slakkenhuis of de aangezichtszenuw in de verdrukking komt óf door ontsteking wordt aangetast.

Meer informatie of vragen?

Neem contact op via cholesteatoom@stichtinghoormij.nl

Lees verder

Publicatiedatum: 08 juli 2021