Nieuw project: Hoormij∙NVVS biedt slechthorenden een maatje

Slechter horen heeft meer gevolgen dan alleen te moeten vragen om herhaling: Wat zeg je? Diverse onderzoeken tonen de relatie aan tussen slechthorendheid en stress, burn-out, isolement en eenzaamheid. Eind 2021 keken Deloitte en Beter Horen naar het verband tussen gehoorverlies en eenzaamheid. Wat bleek? Het aantal nauwe contacten neemt af, zodra mensen slechter horen, wat vermoedelijk eenzaamheid in de hand werkt. Vanaf nu starten wij met het uitbreiden van onze activiteiten door een maatje - één van onze vrijwilligers - voor te stellen aan de mensen die beginnend (en soms onbewust) slechthorend zijn en mede daardoor eenzaamheid ervaren.

Als patiëntenorganisatie is Hoormij∙NVVS zich bewust van de gevolgen van slechthorendheid, zeker als het om ouderen gaat. Wil Verschoor, directeur: "Niet voor niets is een van onze kernactiviteiten het organiseren van lotgenotencontact: zorgen dat slechthorenden met elkaar in contact komen en elkaar steunen in het omgaan met hun aandoening. In 2022 en 2023 willen we onze activiteiten uitbreiden door een maatje (één van onze ervaringsdeskundige vrijwilligers) aan te bieden aan de mensen die beginnend (en soms onbewust) slechthorend zijn en mede daardoor eenzaamheid ervaren." Deze maatjes zijn slechthorend en getraind om mensen met (beginnend) gehoorverlies te begeleiden. Hoe? Door te luisteren, te ondersteunen, tips te geven en een eventueel bezoek aan de audicien voor te bereiden.

Het project start als een pilot en wordt bij succes opgeschaald.

Meer lezen:

Publicatiedatum: 25 januari 2022