Onderzoek toont verband tussen gehoorverlies en eenzaamheid

Gehoorverlies kan leiden tot toenemende gevoelens van eenzaamheid. Onderzoek onder 60-plussers door Deloitte en Beter Horen in samenwerking met de gemeente Den Haag toont aan dat het aantal nauwe contacten afneemt zodra mensen slechter gaan horen. In Nederland zijn ongeveer 1.500.000 mensen slechthorend, van wie circa 500.000 mensen met onbehandeld gehoorverlies.

Beeld van Hugo de Jonge > Freek van den Bergh

Het onderzoek is in juni 2021uitgevoerd onder 60-plussers in de Haagse stadsdelen Loosduinen en Segbroek. Wethouder Kavita Parbhudayal van Zorg, Jeugd en Volksgezondheid overhandigde de uitkomsten maandag 4 oktober in Loosduinen aan minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Beiden spannen zich in om eenzaamheid tegen te gaan; de gemeente Den Haag met de lokale aanpak Eerste Hulp bij Eenzaamheid, het ministerie van VWS met het landelijke programma Eén tegen eenzaamheid. 
“Eenzaamheid kan om uiteenlopende reden ontstaan. Gehoorverlies blijkt nu een mogelijke oorzaak”, zegt wethouder Kavita Parbhudayal. “Het onderzoek geeft dan ook concrete aanbevelingen en praktische oplossingen. Dat is belangrijke informatie voor iedereen die contact heeft of werkt met ouderen”. Gehoorverlies is een drempel die het contact tussen mensen moeilijker maakt”, voegt minister Hugo de Jonge daaraan toe. “Daar aandacht voor hebben en rekening mee houden kan een cruciale eerste stap zijn om iemands eenzaamheid te doorbreken. Het kan hem of haar letterlijk de drempel over helpen om weer onder de mensen te komen”.

Belangrijkste conclusies

De belangrijkste conclusies van het onderzoek, waarbij prof. dr. Jenny Gierveld (emeritus hoogleraar sociologie) was betrokken:
  • Bij 88% van de groep 60-plussers werd een vorm van gehoorverlies vastgesteld. Bij 39% was er sprake van sterk gehoorverlies;
  • Er is een verband tussen gehoorverlies en het aantal nauwe contacten dat iemand heeft;
  • Er is een mogelijk verband tussen het aantal nauwe contacten dat iemand heeft en de gevoelens van eenzaamheid.

Aanbevelingen van onderzoekers

  • Bewustwording over het mogelijk verband tussen gehoorverlies en eenzaamheid vergroten, o.a. bij professionals, zoals huisartsen, wijkverpleging en audiciens;
  • Voorzieningen en activiteiten ook voor mensen met gehoorproblemen toegankelijk maken.
  • Medewerkers van de Haagse welzijnsorganisatie Vóór Welzijn hebben de mensen die tijdens het onderzoek aangaven eenzaam te zijn, naar relevante hulp en activiteiten begeleid.
Lees hier het onderzoek Eenzaamheid en Gehoorverlies
Publicatiedatum: 05 oktober 2021