Na audiologen luiden ook audiciens de noodklok over de hoorzorg

Na de dringende oproep van audiologen luiden nu ook de audiciens gezamenlijk de noodklok over de hoorzorg. Het aantal mensen dat hoorzorg nodig heeft neemt toe terwijl de audiciens de stijgende kosten niet gecompenseerd zien in de vergoeding die zij ontvangen van de zorgverzekeraars. Concreet vragen de audiciens aan de zorgverzekeraars om de inflatie te compenseren.

Publicatiedatum: 15 juli 2022