Hoorzorg staat onder druk

Audiologen luiden de noodklok en doen een dringende oproep aan audiciensbedrijven en zorgverzekeraars om contracten en afspraken te heroverwegen om er zo voor te zorgen dat audiciens hun professionele verantwoordelijkheid kunnen nemen. De ondertekende audiologen willen zo opkomen voor de kwaliteit van hoorzorg. Alleen al door de toename van het aantal ouderen wacht hen allen een grote opdracht om te zorgen dat iedere slechthorende er een leven lang bij hoort.

De brief is verstuurd naar onze patiëntenorganisatie Hoormij∙NVVS, audiciensvereniging Audined, Zorgverzekeraars, brancheorganisaties van audicienbedrijven Nederlandse Vereniging van Audiciensbedrijven (NVAB) en De Kwaliteitsaudiciens (DKA), Stichting Protocol Hoorhulpmiddelen (SPHHM) en Stichting Audiciensregister (StAr).

Lees de oproep waarin zij de noodklok luiden.


Publicatiedatum: 30 juni 2022