Meld je aan voor het Tinnitus Symposium

Mensen met beginnende tinnitus of oorsuizen hebben veel vragen, maar vooral ook zorgen. Wat is het? Hoe kom ik eraan? En vooral hoe kom ik er vanaf? Tijdens het Tinnitus Symposium op zaterdag 9 februari 2019 in Rotterdam informeren Nederlandse onderzoekers en behandelaren van tinnitus de bezoekers over de stand van zaken op gebied van onderzoek, ontwikkelingen en behandeling. Denk aan mogelijke oorzaken van tinnitus, de effectiviteit van behandelingen en actueel wetenschappelijk onderzoek. Er is tevens aandacht voor overgevoeligheid van geluiden of hyperacusis.

Het programma vind je hier. Een overzicht van sprekers en samenvattingen van de presentaties vind je hier.

De schatting van het aantal Nederlanders met tinnitus varieert tussen de 1 en 2 miljoen. Soms is de oorzaak bekend, bijvoorbeeld blootstelling aan te harde geluiden, maar vaak ook niet. Een huisarts of KNO-arts maakt vervolgens duidelijk dat tinnitus blijvend van aard is, omdat er geen genezing mogelijk is. Er is, in verreweg de meeste gevallen, afhankelijk van de aard van de tinnitus, nog geen medicijn, operatieve ingreep of behandeling die de oorzaak van de tinnitus wegneemt. De boodschap is dan ook dat mensen moeten leren omgaan met de klachten van oorsuizen. Een toenemend aantal therapieën en behandelingen kan hierbij ondersteunen.

Op zoek naar een remedie

Het succes van de aangeboden begeleiding varieert nogal en is afhankelijk van factoren die zowel met de aard van de tinnitus als met de persoon zelf te maken hebben. Zelfs als de behandeling succesvol is, blijft de tinnitus merkbaar aanwezig, maar op een wijze die minder belastend is. Los van de vorderingen die mensen maken in het acceptatieproces blijft voor velen onbegrijpelijk en onacceptabel dat voor de aandoening nog steeds geen remedie bestaat. Het internet wordt afgespeurd naar middelen of behandelingen die verlichting bieden. De betrouwbaarheid van deze informatie is soms bedenkelijk. Betrouwbare informatie is te verkrijgen uit wetenschappelijk onderzoek.
Wereldwijd vindt er veel wetenschappelijk onderzoek plaats naar zowel oorzaken als behandelingen. In Europa zijn, gefinancierd met Europese subsidiegelden, grootschalige projecten gestart waarbij een onderzoekers op het gebied van tinnitus wordt opgeleid. Ook enkele Nederlandse Universitair Medische Centra participeren hierin, zoals die van Groningen, Utrecht, Maastricht en Rotterdam. De uitkomsten van alle onderzoeken, ook de negatieve, dragen bij aan het onderzoek. Met als doel tinnitus de wereld uit helpen.

Meer informatie en aanmelden

Het symposium vindt plaats op het Wartburg College, Carnissesingel 20, 3084 NA in Rotterdam. Het Wartburg College beschikt over eigen parkeerplaatsen links van de hoofdingang. Rijd je met navigatie, toets dan nummer 6 in en geen 20 anders kom je bij de achterkant van de school uit en niet bij de parkeerplaatsen. De locatie is uitstekend te bereiken met openbaar vervoer en ligt slechts twee minuten lopen van bus- en metrostation Zuidplein.

Deelname kost € 32,50 voor niet-leden van Stichting Hoormij en voor leden bedraagt de entree € 15,00.

Een ticket is inclusief koffie, lunch en gratis parkeren!

Via het formulier op de website kun je je aanmelden:
https://nvvs-site.e-captain.nl/activiteiten/9/tinnitus-symposium/inschrijven

Week van het Oorsuizen

Tijdens de Week van het Oorsuizen zijn er op www.stichtinghoormij.nl informatie, tips en artikelen te vinden over tinnitus en hoe daar mee om te gaan.   

Vragen

Voor meer informatie kun je contact opnemen via tinnitus@stichtinghoormij.nl

Publicatiedatum: 08 januari 2019