Meer training en voorlichting nodig voor erkenning tinnitus

Onderzoek door Dr. James Jackson (Leeds Trinity University) wijst uit dat tinnitus patiënten die weinig begrip van hulpverleners ondervinden daarna vaker wegblijven. Hij heeft samen met zijn masterstudenten een tevredenheidsonderzoek gedaan en geconcludeerd dat meer training en voorlichting essentieel is om tinnitus serieus te nemen. Daarnaast bekeek hij het vooroordeel dat tinnitus patiënten minder probleemoplossend kunnen denken.

Een audioloog die ongeïnteresseerd naar zijn telefoon kijkt en tegelijkertijd een hap neemt van zijn cake, terwijl je probeert uit te leggen wat het betekent om tinnitus te hebben. Een arts die zegt: ”Had je maar slechthorendheid, want dat is voor mij makkelijker.” Een psycholoog die vertelt dat je niet goed problemen kunt oplossen doordat je tinnitus hebt. Dit zijn schrijnende voorbeelden, waarbij oorsuizen niet wordt erkend. Dr. James Jackson van de Leeds Trinity University heeft met zijn masterstudenten vergelijkbare situaties onderzocht, om aan te tonen dat er nog te veel onbegrip is over tinnitus bij huisartsen en andere hulpverleners.

Medische benadering laat te wensen over

Het eerste onderzoek betreft een tevredenheidsonderzoek onder honderd tinnituspatiënten over de eerste gesprekken die zij met de huisarts of een hulpverlener hadden. Daaruit blijkt dat de medische aanpak in de beginfase van tinnitus nog veel te wensen overlaat. Dit heeft gevolgen voor de gewenning, want medische tevredenheid voorspelt de mate van gewenning aan tinnitus. Als patiënten ontevreden zijn over hun huisarts of over andere hulpverleners, dan is het volgens dr. Jackson waarschijnlijk dat patiënten wegblijven. Een patiënt met oorsuizen verdient erkenning voor de lijdensweg die het kan zijn. Uit de conclusie van dit eerste onderzoek komt dan ook naar voren, dat er meer training en voorlichting nodig is voor huisartsen en andere hulpverleners om tinnitus serieus te nemen. Daarnaast moet er meer patiëntenvoorlichting in de wachtkamers zijn: posters aan de muur, folders om mee te nemen.

Denken in oplossingen

Het tweede onderzoek gaat over de vraag of patiënten met tinnitus matige scores hebben bij het denken in oplossingen. Uit de strooptest, een computertest waarbij woorden in bepaalde kleuren moeten worden aangeklikt, blijkt dat de reactiesnelheid bij tinnitus patiënten iets lager is, maar zij maken een vergelijkbaar aantal fouten dan mensen zonder tinnitus. Dus mensen met deze aandoening kunnen even goed probleemoplossend denken als mensen zonder oorsuizen.  

Neuroticisme en tinnitus

Omdat sommige onderzoeken aantonen dat patiënten die veel last hebben van tinnitus hoger scoren op neuroticisme (emotionele instabiliteit), is dit aspect ook meegenomen. Als dit wordt getoetst, dan hebben deze mensen vaak een hoge score op persoonlijkheidstrekken, zoals prikkelbaarheid, pessimisme, angst en depressie. Hierdoor doen zij het vaak minder goed als het gaat om moeilijke taken waarbij het denken in oplossingen komt kijken. Dat kan wel zo zijn, maar niet iedere tinnitus patiënt is te categoriseren onder neuroticisme. Door dit feit constateert dr. Jackson dat het in veel gevallen niet de tinnitus is, maar het neuroticisme dat ervoor zorgt dat taken waarbij je problemen moet oplossen voor sommige patiënten moeilijk is. Dit gegeven verklaart ook waarom een psycholoog, die jou vertelt dat je niet goed problemen kunt oplossen doordat je tinnitus hebt, een foute diagnose stelt.  

> Dit is een samenvatting, gemaakt door de commissie tinnitus & hyperacusis van Hoormij∙NVVS, van één van de lezingen/presentaties die plaatsvond tijdens de online conferentie van de British Tinnitus Association.

Lees ook:

Publicatiedatum: 03 november 2020